Zakoni i turizam: Umjesto novina i romana, čitajmo prijedloge i nacrte propisa javnih savjetovanja

Objavio: Pokret Otoka - 26.09.2018.

Ministarstvo turizma je na javno savjetovanje uputilo tri nova prijedloga zakona, a objavljeno je i izvješće sa savjetovanja o Zakonu o porezu na dohodak, s prijedlogom povećanja paušala za privatne iznajmljivače

Očekivali smo Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona na dohodak 6.listopada, ali Ministarstvu financija se žuri u poreznu reformu pa smo već u ponedjeljak 25. rujna dobili analizu reakcija javnosti na Nacrt.

Savjetovanje je bilo otvoreno od 16.8. do 6.9, a iznajmljivačima je najsporniji bio Članak 8. koji propisuje minimum od 150,00 kuna i maksimum 1500,00 kuna po krevetu, pri utvrđivanju paušala poreza na dohodak, a konačnu odluku o visini prepušta jedinicama lokalne samouprave. Tako Ministarstvo financija dopušta povećanje paušala za domaćine do čak 500 %!

Iako su se iznajmljivači “digli na noge”, ogorčeni drastičnim povećanjem davanja i hajkom na obiteljski smještaj kroz medijske napise o visokim zaradama u obiteljskom smještaju, na Javno savjetovanje su pristigle tek 172 primjedbe, a poznato je da se broj iznajmljivača kreće oko 90.000 u privatnom smještaju.

.

Domaćini šute, davanja rastu

Sudeći po tome, ili ne poznajemo, ili se iz nekog razloga ustručavamo koristiti, svoja demokratska prava. Jer sudjelovanje na javnim savjetovanjima je naše demokratsko pravo, čak i dužnost. Nitko ne poznaje tako dobro praksu u obiteljskom smještaju i stvarno stanje na terenu, kao iznajmljivač sam.

Nepoznavanje te prakse potvrđuju i “paušalne” ocjene zakonodavca kako se paušal mora povisiti jer se nije mijenjao od 2005. Pa ćemo tako iz Izvješća o provedenom savjetovanju – Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, saznati da zakonodavac “Prima na znanje” 129 komentara uz obrazloženje:

“Visina paušalnog poreza na dohodak primjenjuje se u nepromijenjenoj visini od 2005. godine. S obzirom na to da je tijekom godina primjene došlo do promjene podataka o broju noćenja i cijeni noćenja na temelju kojih je utvrđena postojeća visina poreza, nužna je prilagodba visine paušalnog poreza. S obzirom na to da jedinice lokalne samouprave najbolje poznaju uvjete iznajmljivanja na svojem području te s obzirom na pripadnost prihoda od poreza na dohodak pa tako i paušalnog, izmjenama Zakona jedinicama lokalne samouprave daje se pravo da visinu paušalnog poreza na dohodak propišu svojim odlukama u granicama određenim Zakonom. Napominjemo da se ovdje radi o paušalnom porezu koji prema načinu svog utvrđivanja ne može uzeti u obzir posebnosti pojedinog iznajmljivanja. Međutim svaki porezni obveznik koji pruža uslugu iznajmljivanja može odlučiti da umjesto plaćanja paušalnog poreza vodi poslovne knjige te utvrđuje dohodak na temelju stvarno nastalih prihoda i troškova.”

Od ostala 172 upućena komentara, 18 je prijedloga prihvaćeno, 9 odbijeno, a 6 djelomično prihvaćeno.

.

Vjerujmo u promjene

Bez obzira na ishod ovog savjetovanja i konačan Prijedlog Zakona o porezu na dohodak koji će se uskoro čitati u saborskim klupama, inicijativa građana koji uputili svoje prijedloge je za svaku pohvalu.

Žalimo se kako “zakoni se mijenjaju stalno”, a kada se odlučuje o propisima koji izravno utječu na naš standard, reći ćemo kako “nema smisla ništa poduzimati jer ionako se neće ništa promijeniti”. Promjene se počinju s nama, a znaju to i oni čija su 4288 prijedloga upućena na različitim javnim savjetovanjima u 2017. godini prihvaćena.

U istoj godini je provedeno 706 savjetovanja, 10 % više nego u 2016., na koja je pristiglo 22.566 komentara, što je gotovo duplo više od 12.856 komentara u prethodnoj godini. Broj angažiranih građana je rastao za 40-ak % što znači da polako usvajamo načela demokracije i sve više vjerujemo u promjene.

.

Paket novih zakona Ministarstva turizma

Pogledati dobar film ili pročitati roman, ugodni su i opuštajući trenuci. Pročitati prijedlog zakona ili pravilnika, teško se može smatrati takvima. Međutim, zašto bi se odluke o našim životima donosile bez nas, ako imamo pravo i mogućnost sudjelovanja u tom procesu.

Trenutno su na javnom savjetovanju tri nova akta iz Ministarstva turizma: Prijedlog Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma, Prijedlog Zakona o članarinama u turističkim zajednicama i Prijedlog Zakona o turističkoj pristojbi.

Navedeni prijedlozi se odnose na način prikupljanja i raspodjelu sredstava od boravišne pristojbe, a koja bi se ubuduće trebala nazivati turističkom pristojbom. Visina bi se trebala određivati na lokalnoj razini, kao i paušal. Smanjen je krug uže obitelji, a privatni iznajmljivači će ubuduće moći pristojbu plaćati isključivo u paušalnom iznosu.

Ukinut će se turističke zajednice koje više od 30 % prihoda troše na plaće zaposlenika, ostale će se poticati na udruživanje i organizaciju po principu destinacijskog menadžmenta. Njihova zadaća neće biti samo promocija, već razvijanje novih sadržaja i motiva za dolazak turista u destinaciju.

Naglasak paketa novih zakona je na decentralizaciji, racionalizaciji, boljoj učinkovitosti sustava, namjenskoj potrošnji sredstava, transparentnosti i boljoj promociji. Zvuči sjajno, zar ne? Koje su sve to mjere koje propisuju novi zakoni, pogledajte na e-Savjetovanja i uključite se u raspravu koja je otvorena do 18. listopada 2018.

172 pozdrava iznajmljivačima…

Za Pokret Otoka piše: Antonia Dobrota

__________
Autorica:  Antonia Dobrota
Fotografija:  Antonia Dobrota