ZADAR / SPLIT – Radionice u sklopu izrade Nacionanog plana razvoja otoka

ZADAR / SPLIT – Radionice u sklopu izrade Nacionanog plana razvoja otoka

Objavio: Pokret otoka 2020 - 01.03.2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, odnosno Uprava za otoke, u sklopu procesa izrade Nacionalnoga plana razvoja otoka, te uz stručnu podršku Svjetske banke, 2. i 3. ožujka 2020. godine u Splitu i Zadru organizira radionicu za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i regionalne razvojne agencije iz Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko neretvanske županije.

space

Izrada Nacionalnoga plana razvoja otoka propisana je novim Zakonom o otocima te je srednjoročni strateški dokument razvoja hrvatskih otoka, koji će nakon izrade i usvajanja od strane Vlade Republike Hrvatske, vrijediti 7 godina. Zakonom je ujedno propisano kako dokument mora biti razrađen kroz 17 programskih područja, a koja obuhvaćaju područja vodoopskrbe i odvodnje, energetike, zdravstvene zaštite, demografska pitanja, socijalnu skrb, prometnu povezanost, zaštitu okoliša i prirode, gospodarska pitanja i dr., odnosno dokument je postavljen i sektorski te njegova izrada zahtijeva vrlo usku suradnju različitih tijela unutar sustava državne uprave, ali i suradnju s obalno-otočnim županijama, općinama i gradovima na otocima i regionalnim razvojnim agencijama koje obavljaju svoju djelatnost na tom području.
U određenim fazama izrade ovog važnog strateškog dokumenta za razvoj naših otoka, očekuje se i uključivanje i drugih dionika otočne zajednice.
space
Ciljevi prve radionice su utvrđivanje razvojnih potreba otoka, identificiranje investicijskih prioriteta, izrade indikativnog financijskog okvira Nacionalnog plana te utvrđivanje priroriteta i projekata te njihove prihvatljivosti za financiranje u novoj financijskoj perspektivi unutar proračuna Europske unije.
_________
Pokret otoka