WEBINARI – Za jedinice lokalne samouprave i komunalna društva

WEBINARI – Za jedinice lokalne samouprave i komunalna društva

Objavio: Andrea Beader - 21.07.2021.

Webinare Fonda su održale načelnice Sektora za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić i Sektora za energetsku učinkovitost Maja Rajčić za predstavnike jedinica lokalne samouprave i komunalnih društava

.

Načelnice Čilić i Rajčić su predstavile ovogodišnje programe Fonda koji su namijenjeni javnom sektoru te pojasnile mogućnosti sufinanciranja, kao i procedure prijave na javne pozive i natječaje za jedinice lokalne samouprave i komunalna društva. Ove godine osigurano je čak 925 milijuna kuna koji će se plasirati kroz 22 javna poziva. Od kojih su neki namijenjeni upravo javnom sektoru.

„Cilj Fonda je investicije usmjeriti na aktivnosti koje podržavaju zeleni rast, cirkularnu ekonomiju i korištenje obnovljivih izvora energije. Sve to u skladu i s nacionalnim i europskim politikama. Obveze koje iz njih proizlaze treba gledati kao viziju koja će u konačnici osigurati kvalitetnije i bolje društvo“, poručile su Čilić i Rajčić.

Također su istaknule kako je informiranje budućih prijavitelja bitan segment i uvjet za uspješno prijavljivanje projekata na Fondove javne pozive i natječaje. Webinari su uz informativnu komponentu bili interaktivni jer su sudionici mogli postavljati pitanja te davati konstruktivne prijedloge i komentare.

Kroz anketni upitnik Fond je dobio i dodatne informaciju o planovima i potrebama jedinica lokalne samouprave i komunalnih društava, a sve s ciljem kako bi se dodatno unaprijedila dosadašnja suradnju te osiguralo kvalitetno provođenje svih planiranih projekata.

Programi sufinanciranja u 2021. godini dostupni su na poveznici.

 

 

__________
Izvor: fzoeu.hr
Naslovna fotografija: Pexels.