Webinar – Jačanje položaja otočnih zajednica pri ostvarivanju energetskih i klimatskih ciljeva

Webinar – Jačanje položaja otočnih zajednica pri ostvarivanju energetskih i klimatskih ciljeva

Objavio: Pokret otoka 2020 - 05.06.2020.

Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju u suradnji sa Regionalnom energetskom zajednicom agencijom Kvarner, DAFNI (grčka mreža otoka samoodrživih otoka) i FEDARENE (Federacija EU energetskih agencija) održava webinar na temu jačanja položaja otočnih zajednica pri ostvarivanju energetskih i klimatskih ciljeva.

Webinar će se održati 9.lipnja od 10 do 12 sati. Održavat će se na hrvatskom jeziku te je registracija za sudjelovanje obavezna, a registrirati se možete OVDJE.

 

Webinar će biti podijeljen u tri bloka i kao takav će pokrivati tri teme

 

Prva tema: “Čista energija za otoke Europske unije” – inicijativa u hrvatskom kontekstu.

Više na ovu temu će nam približiti:

Maja Jurišić, Tajništvo za čistu energiju na EU otocima
Ugo Toić, ravnatelj, Otočna razvojna agencija (Cres) – Hrvatski pilot projekt: cresko-lošinjski arhipelag – tranzicijski plan prema čistoj energiji
Ivan Zoković, koordinator energetske tranzicije za otok Korčulu – Hrvatski otoci “pioniri” – otok Korčula: tranzicijski plan prema čistoj energiji
Ana Marija Jakas, koordinatorica energetske tranzicije za otok Hvar – Hrvatski otoci “pioniri” – otok Hvar: tranzicijski plan prema čistoj energiji
Ana Ivković, koordinatorica energetske tranzicije za otok Brač- Hrvatski otoci “pioniri” – otok Brač: tranzicijski plan prema čistoj energiji

 

Druga tema: Prilagođavanje klimatskim promjenama i lokalni primjeri

Više na temu će govoriti:

Yeray Hernandez, Joint Research Centre – prezentira Regionalna energetska agencija Kvarner
Ana Vukušić, viša stručna suradnica na projektu, Primorsko-goranska županija – Projekt JOINT SECAP (Interreg Italija – Hrvatska): zajedničke strategije prilagodbe klimatskim promjenama u obalnim područjima

 

Treća tma: Druge inicijative za tranziciju prema čistoj energiji na hrvatskim otocima.

Objasniti će:

Vjeran Piršić, predsjednik udruge Eko Kvarner (Krk) – Krk: energetski neovisan i CO2 neutralan otok
Goran Krajačić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje i Damir Medved, Ericsson Nikola Tesla će predstavljati projekt INSULAE (Obzor 2020): unapređivanje procesa dekarbonizacije otoka EU – hrvatski pilot projekt na Unijama

Europska komisija pokrenula je 2017. godine inicijativu „Čista energija za EU otoke“ kako bi podržala dekarbonizaciju otoka te kroz osnivanje Tajništva za otoke osigurala otocima tehničku pomoć u izradi projekata s ciljem tranzicije na čistu energiju.
U okviru ovog webinara bit će predstavljen tijek energetske tranzicije niza hrvatskih otoka – Cresa, Lošinja, Korčule, Hvara, Brača, Krka i Unija, kao i načini na koje potpisnici Pakta o otocima ili Sporazuma gradonačelnika mogu dobiti podršku u realizaciji energetskih planova kao što su otočni iSEAP/SEAP/SECAP, kao i njihovoj prilagodbi klimatskim ciljevima 2030. Također, bit će predstavljen jedan primjer lokalnog procesa adaptacije na klimatske promjene, iniciran kroz EU projekt Joint_SECAP.

 


Izvori: https://www.sporazumgradonacelnika.eu/; http://www.reakvarner.hr/

Fotografija: www.pixabay.com