VIS – ”Otpad nije smeće – kompostirajmo za vrtove veće!”

Objavio: Paula Bolfan - 02.03.2018.

Sunce – udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj održala je sedam edukacijskih radionica za učenike osnovnih škola Komiža i Vis u kojima su naučili razne vještine odvajanja otpada. Bravo mališani!

U sklopu projekta „Otpad nije smeće – kompostirajmo za vrtove veće!- Primjena odgovornog postupanja s otpadom u osnovnim školama i vrtićima” financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta učenici osnovnih škola Komiža i Vis sudjelovali su u edukacijskom programu “Kompostiranje” i na taj način naučili kako pravilno postupati s otpadom s naglaskom na biootpad.
.

Foto: Sunce – udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj

Učenici su sudjelovali ukupno na sedam edukacijskih radionica kroz koje su izradili kompostišta u svojim školama i skupa sa svojim nastavnicima naučili potrebne vještine za pravilno kompostiranje koje će dalje prenositi na mlađe generacije. Učenici su pružili primjer svojim mještanima i pokazali da je pravilno odvajanje otpada i kompostiranje moguće i u domaćinstvima.

Entuzijazmom, voljom i trudom mladi otočani pokazali su da su spremni i voljni početi pravilno odvajati otpad i brinuti o okolišu.

Bravo!

__________
Izvor: sunce-st.org
Fotografija: Pixabay