Uskoro novi sustav prikupljanja otpada!

Objavio: Iva Žanetić - 12.02.2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike obvezalo je Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom gradove i općine na donošenje Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, a sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom.

Sukladno EU Direktivi o odlagalištima otpada, Hrvatska je preuzela obvezu da će do 2020. godine na razini cijele države osigurati pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje 50% otpada koji se odnosi na PET ambalažu, metal, papir te staklo.

U hrvatskom zakonodavstvu to se očituje u Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, a nakon javnih poziva jedinicama lokalne samouprave za građenje reciklažnih dvorišta te za sufinanciranje provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ima još jedan „zadatak“ za gradove i općine. Naime, jedinice lokalne samouprave – odnosno gradovi i općine – dužne su osigurati odvojeno prikupljanje otpada, te osigurati donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom.

Tako se u posljednje vrijeme na sjednicama gradskih i općinskih vijeća redovito nalazi Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada kojom je zbog Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, a koja je na snagu stupila 1. studenoga 2017. godine, propisano da su u roku od tri mjeseca, odnosno do 1. veljače ove godine, jedinice lokalne samouprave nužne donijeti spomenutu Odluku.

Na taj su način gradovi i općine svojim stanovnicima dužni osigurati spremnike za miješani komunalni otpad, biootpad, ali i vreće za otpadnu plastiku i metalnu ambalažu. Odnosno, radi se o odvojenom načinu prikupljanja otpada gdje bi za različite vrste otpada nužno trebale postojati i različite vrste spremnika, vreća i slično.

 

otpadom

Gospodarenje komunalnim otpadom / Foto:Gradonačelnik.hr

 

Kazne za ne provođenje Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom

Iako je ministar Ćorić gradovima i općinama dao vremena i prostora još petnaest dana, istom su Vladinom Odlukom propisane i prilično rigorozne kazne za one koji neće poštivati Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom, tj. za one koji na svojim gradskim i općinskim sjednicama neće raspravljati o temama poput prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, prikupljanja odvojenog reciklabilnog komunalnog otpada, te problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada. Tako će se jedinice lokalne samouprave kažnjavati novčanim kaznama od 100 tisuća do 800 tisuća kuna, dok će kazne za gradonačelnike ili načelnike iznositi od 30 tisuća do 70 tisuća kuna.

Kako se radi o novom modelu prikupljanja otpada, novosti će uslijediti i za građane koji će također biti dužni – nakon što im budu osigurani odgovarajući spremnici i vreće za odvojeno prikupljanje – odvajati otpad na pretpostavljen način. Usto, treba napomenuti kako će kazne, kao i za gradove i općine, uslijediti i za građane koji na svom kućnom pragu neće odvajati otpad. Visina tih kazni bit će određena od strane svake jedinice lokalne samouprave posebno, a pretpostavlja se da bi kazne za građane mogle iznositi od 50 kuna pa sve do 5 tisuća kuna – ovisno o načinu nepoštivanja odluka o načinu prikupljanja otpada koje su donijeli gradovi i općine.

Također, ovakav će način prikupljanja otpada dovesti i do novosti u komunalnim naplatama – iako se u velikom broju gradova i općina cijene tih usluga neće mijenjati još jedno vrijeme, pretpostavlja se kako bi nov račun komunalnih usluga trebao sadržavati tri elementa: fiksni trošak komunalne tvrtke, varijabilni dio koji ovisi o količini otpada („koliko se baci, toliko se plati“), te – ukoliko bude potrebno – visina ugovorne kazne za one koji na ispravan način ne razvrstavaju otpad.

Iako kažnjavanje nije u interesu ni samom Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, šef ovog resora jasno je dao do znanja kako će, ako ni nakon petnaest dana ne bude donesena Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, propisane sankcije za gradove i općine sigurno uslijediti.

__________
Izvor: gradonacelnik.hr
Naslovna fotografija: Pixabay