UPITNIK u svezi izrade Plana energetske tranzicije otoka Hvara

UPITNIK u svezi izrade Plana energetske tranzicije otoka Hvara

Objavio: Pokret Otoka - 12.04.2020.

Hvar je jedan od 26 Europskih otoka koji su zadovoljili uvjete natječaja Tajništva za čistu energiju EU otoka te su započeli 2019 godine izradu Plana energetske tranzicije otoka ka obnovljivim izvorima energije.

 

Plan energetske tranzicije otoka Hvara jest strateški plan za tranzicijski proces prema čistoj energiji koji izražava stremljenja i želje otočnih dionika. Polazeći od istraživanja trenutne otočne dinamike, program za čistu energiju predstavljat će zajedničku otočku viziju članova zajednice. Perspektive različitih otočkih dionika bit će usklađene u zajedničku viziju identificirajući moguće smjerove, uključujući zajedničke ciljeve, potencijale i barijere za samo ostvarivanje ciljeva.

Edukacije

Početkom ožujka 2020 godine su održane edukacije/radionice u svim jedinicama lokalne samouprave na temu izrade Plana energetske tranzicije otoka Hvara gdje je predstavljen prvi dio u kojem su izneseni podaci koji ukazuju na činjenično stanje na otoku Hvaru, poput proizvodnje emisija CO2 u prometu u 2019-oj godini na Hvaru, potrošnju električne energije u 2018 i 2019 godini na razini cijelog otoka te druge stavke koje prikazuju proizvodnju emisija CO2 na otoku.

Upitnik

Uslijed situacije  (virus COVID-19) koja je zatekla cijelo pučanstvo pa tako i otočane, slijed radionica nije nastavljen, ali je izrađen Upitnik čijim ispunjavanjem bi se zadobila podrobnija slika otoka, želje i vizija lokalnog stanovništva koji ima želju sudjelovati u samoj izradi Plana.

Na temelju prvih radionica/edukacija i Upitnika će se odrediti smjer sljedećih radionica i njihovih tema. Također se očekuje doprinos i uključivanje građana u proces izrade svojim kritičkim promišljanjem i ukazivanjem na načine kako unaprijediti energetski sektor na otoku Hvaru.

 

Upitnik za izradu Plana energetske tranzicije otoka Hvara nalazi se na poveznici te je namijenjen žiteljima otoka Hvara poradi određivanja smjera razvoja ka obnovljivim izvorima energije i njihovom korištenju na određenom području, naime otoku Hvaru.

Pozivamo sve žitelje otoka Hvara na ispunjavanje istog i sudjelovanje u izradi Plana.

__________

Autor: Ana Marija Jakas

Foto: www.pixabay.com