UDRUGA SUNCE – Kraj projekta Interreg Italy-Croatia SASPAS

UDRUGA SUNCE – Kraj projekta Interreg Italy-Croatia SASPAS

Objavio: Andrea Beader - 03.07.2022.

Umjesto jedne transplacije provedene su dvije transplantacije posidonije, ali i dva monitoringa livada više od planiranog

Završio je projekt Interreg Italy-Croatia SASPAS za Udrugu Sunce koja s ponosom gleda na sve što su napravili te u čemu su imali priliku sudjelovati. Njihovu objavu u cijelosti pročitajte u nastavku.

”Najčešće se prilikom planiranja napravi vrlo ambiciozan plan kojeg poslije ne možeš mijenjati te ga zbog situacija na koje ne možeš utjecati ne uspiješ u potpunosti realizirati. No SASPAS nam je pokazao da je nekad moguće napraviti i više od planiranog. Provedene su dvije transplantacije posidonije umjesto jedne i dva monitoringa livada više od planiranog – kažu iz Sunca.

 

Ekološka sidrišta u NP Kornati

Nakon više od 20 godina borbe s administracijom i financijama u Nacionalnom parku Kornati napokon je realizirano postavljanje ekoloških sidrišta. Kampanjom „Postani čuvar posidonije“ postigli smo da u javnosti riječ Posidonia oceanica nije više nepoznanica, nego da zovete udrugu Sunce i pitate kako se možete uključiti te postati ambasadori i čuvari posidonije.

Ovaj međunarodni projekt uključivao je osam partnerskih organizacija, koje su zajedničkim djelovanjem za cilj imale uspostaviti sustav koji će očuvati morske cvjetnice. Fokus Sunca bio je na aktivnostima koje su se provodile u NP Kornati, ali i na nacionalnoj kampanji „Postani čuvar posidonije“.

U jesen 2019. ekipa Sunca zaronila je u uvali Kravljačica i vidjeli kako se po prvi puta u ovom dijelu Jadrana radi transplantacija posidonije. Redovno su pratili stanje prirodnih i transplatiranih livada.

U ljeto 2021. godine Javna ustanova NP Kornati postavilaje ukupno 40 ekološki prihvatljivih sidrišta u uvalama: Kravljačica, Strižnja, Šipnate i Tomasovac – Suha punta.

U svakoj od navedenih uvala postavljeno je 10 sidrenih mjesta za plovila do 16 metara dužine. Uspješnim postavljanjem takvog sidrenog sustava u sklopu SASPAS projekta, započelo je ostvarivanje dugoročnog cilja NP Kornati – uspostavi sidrišta u 19 uvala i potpuna zabrana slobodnog sidrenja u Parku.

 

Postani čuvar posidonije

Kampanjom „Postani čuvar posidonije“ udruga Sunce razvila je mrežu ambasadora i čuvara posidonije. Cilj kampanje bila je edukacija dionika nautičkog sektora o važnosti posidonije, ali i o načinima i savjetima kako se aktivno uključiti i jednostavnim koracima sačuvati posidoniju.

Projekt je priveden kraju organizacijom Konferencije o smanjenju utjecaja sidrenja na morske cvjetnice gdje se s relevantnim dionicima razgovaralo o sljedećim koracima:
.

  • kartiranje i monitoring livada;
  • pojednostavljivanje procesa dodjele koncesija za ekološka sidrišta;
  • uspostava mehanizama za financiranje zaštite posidonije;
  • edukacija nautičara i informiranje javnosti; jačanje nadležnosti i kapaciteta za bolji nadzor sidrenja te strateško promišljajnje održivog nautičkog turizma.

Kolege iz Španjolske podijelili su primjere dobre prakse s Baleara, gdje smo se još jednom uvjerili kako je osnova za promjene motivacija i suradnja.

Priča o posidoniji u Suncu traje već 20 godina i ona se nastavlja i dalje. Projekt SASPAS jedan je od niza uspješnih koraka koji nam daje motivaciju za daljnji rad na očuvanju livada posidonije.”

 

Prati Sunce i „Postani čuvar posidonije“!

__________
Izvor: sunce-st.org
Naslovna fotografija: Unsplash