KORČULA – U Smokvici započela besplatna podjela kompostera

KORČULA – U Smokvici započela besplatna podjela kompostera

Objavio: Andrea Beader - 06.10.2020.

U Smokvici na Korčuli, na području nekadašnje vinarije, u utorak 06. listopada započela je podjela besplatnih kompostera mještanima Općine Smokvica.

Uz kompostere se dijele i uputstva za uporabu istog, a ukupno je predviđeno 250 kompostera za podjelu.

Iz Općine Smokvica poručili su: “Nadamo se da će i ova akcija pridonijeti smanjivanju miješanog komunalnog otpada na području naše Općine. Akcija podjele se nastavlja i u srijedu, 07. listopada 2020; od 08:00 do 12:00 sati”.

Kompostere zajednički financiraju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općina Smokvica.

.

I općina Vela Luka je dobila sredstva FZOEU za sufinanciranje komunalne opreme za gospodarenje otpadom

Općina Vela Luka se u svibnju 2020.g. prijavila na „Javni poziv (JP ZO 1/2020) za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima“, kojeg je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Prijavnom na javni poziv Općina je tražila sufinanciranje nabave:

  • 2 rolo kontejnera,
  • 200 komada kompostera volumena 280 litara,
  • 50 komada kompostera volumena 350 litara,
  • 10 komada kompostera volumena 1170 litara.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 18. lipnja 2020.g. donio „Odluku br. 2020/000960 o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima“.

Temeljem te Odluke provedena su dva postupka jednostavne nabave, te je naručena roba isporučena krajem rujna 2020.g. Rolo kontejneri su namijenjeni za potrebe reciklažnog dvorišta, a komposteri će biti podijeljeni zainteresiranim građanima i gospodarskim subjektima.

Ukupna vrijednost isporučene robe je 221.712,50 kuna, a iznos sufinanciranja od strane Fonda je 133.027,50 kuna (60%), dok će Općina sudjelovati sa 88.685,00 kuna (40%).

 

__________

Izvor: glasotoka.hr , korcula.online

Fotografija: Alexas_Fotos from Pixabay