Tradicijske ribolovne vještine, vjerovanja i običaji na Jadranu proglašeni nematerijalnim kulturnim dobrom

Objavio: Pokret Otoka - 14.11.2016.

Dana 8. studenog 2016. godine na 113. sjednici Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnoga dobra pri Ministarstvu kulture, prijedlog Otočnog sabora, Konzervatorskog odjela u Zadru i Sveučilišta u Zadru – Tradicijske ribolovne vještine, vjerovanja i običaji na Jadranu proglašeni su nematerijalnim kulturnim dobrom u smislu članka 9. stavka 1. alineja 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

 

Predlagači malog ribolova kao kulturnog dobra tj. tradicijskih ribolovnih vještina, vjerovanja i običaja na Jadranu su „Otočni sabor“ i Sveučilište u Zadru. Autori obrazloženja i prijavne dokumentacije su dr.sc. Josip Faričić, redovni profesor sa Odjela za geografiju Sveučilišta u Zadru i mr.sc. Filip Đinđić, etnolog-konzervator član radne skupine ispred Ministarstva kulture.
Nakon proglašenja nematerijalnim kulturnim dobrom i donošenja konačnog rješenja o „Tradicijskim ribolovnim vještinama, vjerovanja i običajima na Jadranu“ Ministarstvo poljoprivrede i Uprava za ribarstvo bi trebali upoznati Europsku komisiju o donošenoj odluci i donijeti zakonske akte di bi se navedena odluka o nematerijalnim kulturnim dobrom mogla provoditi. Mislimo da je donesena odluka o nematerijalnim kulturnim dobrom u skladu sa donesenom rezolucijom u Europskom parlamentu o inovacijama i diversifikaciji malog obalnog ribolova u područjima koja ovise o ribolovu.

 

Preuzeto sa stranica Otočnog Sabora.