#posidoniaoceanica

ZAŠTITA OKOLIŠA – Keep calm and save Posidonia

ZAŠTITA OKOLIŠA – Keep calm and save Posidonia

02.08.2022.

Posidonia oceanica osigurava bistroću mora, štiti plaže od utjecaja valova i pruža sklonište brojnim morskim vrstama Najveća livada posidonije na Mediteranu nalazi se unutar parka […]

KONFERENCIJA – O smanjenju utjecaja sidrenja na morske cvjetnice

KONFERENCIJA – O smanjenju utjecaja sidrenja na morske cvjetnice

09.06.2022.

Udruga Sunce organizira Konferenciju o smanjenju utjecaja sidrenja na morske cvjetnice Konferencija o smanjenju utjecaja sidrenja na morske cvjetnice održava se u Hotelu Atrium u […]

KORNATI – Ekološki prihvatljiva sidrišta

18.11.2021.

Tijekom srpnja 2021. godine u sklopu projekta Interreg Italy – Croatia SASPAS unutar Nacionalnog parka Kornati postavljeno je ukupno 40 ekološki prihvatljivih sidrišta Ekološki prihvatljiva […]

KORNATI – Postavljene ekološke plutače

KORNATI – Postavljene ekološke plutače

24.07.2021.

U cilju sprečavanja nelegalnog sidrenja i zaštite podmorskog staništa NP Kornati je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ministarstvom turizma […]

KORNATI – Posidonia oceanica spašavanje morskih pluća

KORNATI – Posidonia oceanica spašavanje morskih pluća

14.10.2020.

Spašavanje morskih pluća ključno je za održavanje biološke raznolikosti Jadranskog mora. Do sada je provedena pilot transplantacija morske cvjetnice Posidonia oceanica u području NP Kornati […]

JADRAN – Posidonija (Posidonia Oceanica) – pluća našeg mora

26.07.2018.

Posidonija kao endem Sredozemnog mora s titulom “pluća mora”, našla je svoje mjesto i u našem moru. Uz još tri morske cvjetnice koje pronalazimo u […]