#interreg

ZAŠTITA OKOLIŠA – Interreg projekt RESISTANCE

ZAŠTITA OKOLIŠA – Interreg projekt RESISTANCE

31.07.2022.

Interreg projekt RESISTANCE „Raising awarenESs of MaritIme Spatial planning imporTANCE” sufinancira EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj Trajanje projekta je od 01.04.2022. do 30.06.2023. […]

CRES – U podmorje stiže umjetni greben

CRES – U podmorje stiže umjetni greben

09.07.2021.

Jedan od triju planiranih umjetnih grebena na Jadranu za jačanje ribljeg fonda već je izgrađen u podmorju Zadarske županije, drugi stiže u podmorje Cresa . […]

JADRAN – Konferencija u sklopu projekta ARGOS

JADRAN – Konferencija u sklopu projekta ARGOS

29.06.2021.

Konferencija održana na internetu, bila je posvećena masovnoj prisutnosti meduza u Jadranskom moru i procjenama zdravstvenog stanja uz analizu budućih perspektiva morskih bioloških resursa . […]

KORNATI – INHERITURA Certifikat za zaštitu okoliša i prirodne baštine

KORNATI – INHERITURA Certifikat za zaštitu okoliša i prirodne baštine

18.06.2021.

U sklopu aktivnosti A4.7 Pilot testiranje za uspostavu prvih INHERITURA područja, prva oznaka je dodijeljena Nacionalnom parku Kornati, pilot području Ministarstva turizma i sporta . […]

EU VIJESTI – Projekt ARGOS, Interreg Italija-Hrvatska

EU VIJESTI – Projekt ARGOS, Interreg Italija-Hrvatska

10.06.2021.

U okviru projekta ARGOS unutar programa Interreg Italija-Hrvatska ostvaren veliki uspjeh nedavnog susreta posvećenog masovnoj prisutnosti meduza u Jadranskome moru, organiziranog od strane Autonomne regije […]

VIS – Projekt ECOSS i geopark Viški arhipelag

VIS – Projekt ECOSS i geopark Viški arhipelag

27.04.2021.

Treći webinar iz projekta ECOSS – Ekološki sustav promatranja u Jadranskom moru: oceanografska promatranja za bioraznolikost, sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija Hrvatska […]

VIS – Geopark Viški arhipelag i projekt ECOSS

VIS – Geopark Viški arhipelag i projekt ECOSS

30.03.2021.

Ciklus webinara projekta ECOSS – Ekološki sustav promatranja u Jadranskom moru: oceanografska promatranja za bioraznolikost, sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija Hrvatska 2014.-2020. […]

Iz programa europske teritorijalne suradnje financirana izrada interaktivne karte jadranskih grebena

Iz programa europske teritorijalne suradnje financirana izrada interaktivne karte jadranskih grebena

10.07.2020.

U Jadranskom moru postoji velik broj morskih ekosustava koji su dostupni za razvoj Plavog sektora. Koncept plave inovacije temelji se na privlačnosti postojećih morskih resursa […]

U sklopu SUSHIDROP projekta dronovima će se istraživati podmorje

04.07.2019.

Uskoro započinje konstrukcija dronova koji će moći roniti do čak 200 metara nadmorske dubine i tako zamijeniti skupe koćarske tehnike koje su iznimno štetne za […]

MURTER – Pronađeni novi nalazi na arheološkom lokalitetu

10.02.2019.

Na Gradini je započeta još jedna, dosad najveća arheološko-konzervatorska kampanja – dio projekta Arheološkog parka Colentum za koji je kroz program Interreg Hrvatska-Italija osigurano tri […]