Što je donijela mjera 6.2. EPFRR (Ruralni razvoj) na otocima ili gdje nam je riceta od none? by Vanja Bralo

Objavio: Pokret Otoka - 20.11.2018.

Agencija za plaćanja nedavno je zatvorila mjeru 6.2. koja se odnosila na poticanje otvaranja dopunskih djelatnosti OPG-ova u sektoru nepoljoprivrednih djelatnosti. Trenutno je aktivna faza dodjela pozitivnih ocjena projekata ili odbijanja istih.

U principu, bližimo se kraju te je ovo samo kratak osvrt na učinjeno.
.

Kako to rade otočani

Otoci su imali samo turizam u vidu. Čini se da od svih oblika dopunskih djelatnosti otočani vide samo turizam kao granu koja je potentna i profitabilna. Spomenuti ću samo neke od dopunskih djelatnosti koje mogu biti od velike koristi na otocima, ali se to jednostavno ne uzima u obzir. Otočani mogu proizvoditi pivo i ostala alkoholna pića, sirupe, džemove, kruh, kolače, mogu izrađivati proizvode od kamena i drva, pakirati gljive, ulagati u tradicijske obrte, izrađivati proizvode od eteričnih ulja itd… Ovdje pročitajte sve oblike dopunskih djelatnosti možete pročitati u Pravilniku o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Mnogo je opcija a mi smo se odlučili ulagati samo u turizam. Moram spomenuti da je turizam najteže dobiti na natječaju. Postoje limiti ulaganja po m2, dobivaju se slabi bodovi po sektoru, određeno je turističkom kategorijom naselja (C i D) itd…

Možda je turizam najlakši ili se možda jedino u turizmu ljudi vide. Bilo bi malo teže progurati (možda) neki proizvod ali tvrdim da bi se više novaca i veće marže ostvarivale ako bi ljudi počeli više proizvoditi i povezivati se, širili prodajnu mrežu i bili malo više poduzetni. Turisti su odlična ciljna skupina. Tvrdim iz vlastitog iskustva da naši turisti žele kupiti naš proizvod po premium cijeni. Ali, to se ne dešava, na moju žalost. To je kada od šume ne vidimo stablo. Na dohvat nam je ruke razvijati otočki život u mnogim smjerovima ali smo „zapeli“ na turizmu.
.

Kako možemo bolje

Novim zakonom neće nam biti lakše baviti se ovom djelatnošću i čini se da je sve dobro osmišljeno kako bi se baš ovaj sektor bolje i više oporezivao. Ali i to je dobro jer nam u državu idu veći novci. S tim da smo raspoloženi voljeti svoju zemlju onako kako svoju zemlju voli Francuz ili Nijemac. Iskustva i osjećaji su mi podijeljeni po ovom pitanju.

Novac od EU fondova će doći i u turizam. Projekti su mahom svi prošli. Samo na Brač je, preko CS Management-a, došlo (kako za sada stoje stvari) 250.000 Eura ulaganja u ovaj sektor. Nije to malo. Međutim, zaključak mi je da bi ovaj novac mogli podići na N-tu svake godine da nismo samo okrenuti ka turizmu.

Ima li otočana koji sebe vide u nekim drugim sektorima? Postoje li klesari, stolari, postoje li ljudi koji od none imaju neku ricetu? Gdje ste?

Ja sam raspoložen sa svima obaviti razgovor na ovu temu, potpuno besplatno.

Potrebno je obratiti se Pokretu s upitom i ja ću Vam se javiti.

Čitamo se i dalje!

Vanja

__________
Autor: Vanja Ivan Bralo
Fotografija: Pixabay.com