Športski i rekreacijski ribolov na moru – Što donosi novi pravilnik?

Objavio: Pokret Otoka - 04.02.2018.

Godišnje dozvole za športski i rekreacijski ribolov na moru prodaju se u ograničenom razdoblju – od 1. prosinca do 1. ožujka.

Uprava za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede objavila je na svojim stranicama da je u „Narodnim novinama“ broj 122/17. objavljen Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru.
.

Pravilnik donosi određene promjene u odnosu na dosadašnji sustav prodaja dozvola te uvodi nove obveze za športaše i rekreativce:

– uz dosadašnju posebnu dozvolu za ribolov stajaćim parangalom uvode se i nove vrste posebnih dozvola.

Jednu ili više vrsta posebnih dozvola moguće je kupiti jedino uz kupljenu godišnju dozvolu za športski ili rekreacijski ribolov. Posebne dozvole uključuju sljedeće:
.

  • dozvola za stajaći parangal
  • dozvola za vrše za lov ribe
  • dozvola za osti
  • dozvola za upotrebu umjetne rasvjete
  • dozvola za ribolov udičarskim alatima za veliku ribu
    .

Godišnje dozvole prodaju se u ograničenom razdoblju – od 1. prosinca do 1. ožujka
.

Uvode se posebne dozvole za ribolov u zaštićenim područjima (nacionalni parkovi, parkovi prirode i posebni rezervati). Vrste i cijene dozvola za ova područja propisat će nadležne javne ustanove posebnim aktima.

Do stupanja tih akata na snagu, športski i rekreacijski ribolov u ovim područjima dozvoljeno je obavljati pod uvjetima propisanim Pravilnikom o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru („Narodne novine“ broj 122/17.), osim ukoliko ograničenja nisu propisana posebnim propisima iz nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i energetika ili  javne ustanove koja upravlja određenim područjima.

Pravilnik propisuje minimalne veličine ispod kojih pojedine vrste riba nije dozvoljeno loviti i sakupljati. Podsjećamo također da se osim minimalnih veličina propisanih ovim Pravilnikom primjenjuju i minimalne veličine propisane u Prilogu 3. Mediteranske uredbe.

Pravilnik propisuje način označavanja riba i glavonožaca ulovljenih u športskom i rekreacijskom ribolovu. Označavanje se odnosi na određene vrste riba navedene u Pravilniku te na sve glavonošce, izuzev liganja koji se love za žive mamce. Vrste je potrebno označiti neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova. Način označavanja prikazan je u Prilogu Pravilnika.

Pravilnik je stupio na snagu 11. prosinca 2017. godine.

__________
Izvor: agrobiz.vecernji.hr
Fotografija: Andro Nigoević/ Pokret Otoka