ŠOLTA – Zajedništvo lokalnog stanovništva donijelo pozitivne rezultate

Objavio: Maja Jurišić - 11.03.2018.

U srijedu 7. ožujka održana je 9. sjednica Općinskog vijeća otoka Šolte na kojoj je se raspravljalo o niz važnih odluka koje direktno utječu na živote svih stanovnika otoka, bilo da na njemu žive ili samo povremeno obitavaju u vikendicama.

Ovo je bila drugačija sjednica od onih na koje smo navikli jer je istoj prisustvovalo čak 7 gostiju iz različitih otočnih mjesta zainteresiranih za pojedine teme. Iako gosti prema Poslovniku rada Općinskog vijeća sjednicama mogu sudjelovati bez prava glasa, prisutnima se omogućilo da nakon izlaganja Općinskih vijećnika sudjeluju u raspravi te ponude svoje prijedloge i eventualne kritike. Rezultat je to našeg aktivnog ukazivanja na javnost rada lokalne samouprave kao i na podizanje svijesti lokalnog stanovništva o važnosti participativnog sudjelovanja u radu Općinskog vijeća. Izdvajamo točke dnevnog reda i odluke tijekom kojih smo prisustvovali:

 

1. Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom

 

Temeljem odrednica Europske unije i obvezama zemlje članice svjesni smo svi zajedno da već sada nećemo ispuniti uvjete propisane za smanjenje, recikliranje i ponovnu upotrebu otpada dok se istovremeno broj gostiju i korisnika naših usluga sve više povećava čime se povećava i količina proizvedenog otpada na otoku. Pitanje je kojom brzinom ćemo se svi zajedno probuditi i spriječiti katastrofu koja neminovno očekuje cijeli svijet – gušenje u vlastitom otpadu. Zvuči grozno, ali stvarnost jest takva, a da bismo vam ju približili i osvijestili pojedinačnu odgovornost svakog od nas, želimo zvučati realno koliko god to bilo grozno.

Unutar jednoglasno donesenog Pravilnika o gospodarenju otpadom nalazi se niz mjera:

 

 • poticanje ponovnog korištenja materijala od rušenja,
 • organizacija informativno edukativnih kampanja na temu sprječavanja nastanka otpada od hrane,
 • rad na unaprjeđenju sustava prikupljanja i obrade podataka o otpadu od hrane,
 • promicanje održive gradnje,
 • uspostava sustava doniranja hrane,
 • organizacija komunikacijske kampanje za građane,

kojima se žele postići konkretni i prilično visoko postavljeni ciljevi do 2022. godine:

 

 • smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5%
 • odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog otpada (papir, staklo, plastika, metal, biootpad)
 • odvojeno prikupiti 40% mase proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada
 • odložiti na odlagalište manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada
 • odvojeno prikupiti 75% mase proizvedenog građevnog otpada
 • uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom ambalažom
 • uspostaviti sustav gospodarenja morskim otpadom
 • uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim brodovima, podrtinama i potonulim stvarima na morskom dnu
 • unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada
 • unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom
 • sanirati lokacije onečišćene otpadom
 • kontinuirano provoditi izobrazno informativne aktivnosti
 • unaprijediti informacijski sustav gospodarenja otpadom
 • unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom
 • unaprijediti upravne postupke u gospodarenju otpadom

Važno je napomenuti da je komunalna tvrtka Basilija d.o.o. već nabavila reciklažno dvorište te se uskoro očekuje i njihovo stavljanje u rad, dok će se istovremeno krenuti u edukaciju i informiranje lokalnog stanovništva. S obzirom na sve navedeno čeka nas puno posla, troškovi naknade za odvoz smeća sigurno će narasti, a koliko ovisit će i o nama i o količini proizvedenog otpada. Informirajmo se i educirajmo na vrijeme, ovo je jedan od izazova kojeg će neminovno trebati rješavati na vlastitom kućnom pragu da bi se svi navedeni ciljevi i postigli.

 

2. Dodjela stipendija

 

Natječaj za dodjelu ukupno 16 stipendija učenicima i studentima s područja Općine Šolte objavljen je 11. prosinca 2017. godine te su njime jasno definirani kriteriji dodjeljivanja stipendija. Već početkom samog natječaja nezavisni općinski vijećnik Goran Tvrdić utvrdio je nepravilnosti i nelogičnosti kriterija natječaja koji je u suprotnosti s Pravilnikom o dodjeli stipendija, a koji datira još iz prosinca 2014. godine. Uvidom u Pravilnik utvrdili smo brojne manjkavosti koje ne omogućavaju svima koji žive na otoku prava apliciranja za stipendije. Osim toga kao jedan od kriterija za dodjelu stipendije definirani su ECTS bodovi koji se u samom Pravilniku nigdje ne spominju.

U veljači 2018. godine objavljen je popis svih 22 prijavljena učenika i studenta s jasnim obrazloženjem onih koji nisu “ušli” u 11 finalista odabranih za financiranje, a sve sukladno utvrđenim kriterijima. S obzirom da smo svi svjesni činjenice odlaska mladih s otoka i potrebe da im se pomogne u njihovom školovanju načelnik Općine donio je neočekivani prijedlog odluke da se stipendije podijele svima, odnosno da ukupno 22 učenika i studenta budu financirani u 2018. godini. Naravno da je ova vijest razveselila svih, osobito one koji nisu zadovoljili kriterije za dobivanje sredstava, no ovdje opet dolazimo do pitanja – što kada su ZAKON i MORAL u koliziji.

Iako nas je Predsjednik Općinskog vijeća na sjednici uvjeravao kako postoje zakonske odredbe kojima se Općinskim vijećnicima omogućava legitimna ovakva odluka, iščitavanjem Pravilnika o stipendiranju istu nismo pronašli već smo se uvjerili kako takvo nešto ne postoji i da su svi vijećnici koji su glasali za ovakvu odluku prekršili Pravilnik i grubo povrijedili javni natječaj.

Nije nas iznenadilo da je općinski vijećnik Goran Tvrdić jedini glasao protiv ovakve odluke iako je  dva mjeseca glasno apelirao da bi svi trebali dobiti priliku za financiranje. Naime, svojim je upornim zagovaranjem potreba mladih na otoku zasigurno doprinio ovakvoj odluci općinskog načelnika no ova odluka nije donesena na legalan i zakonit način te je kao takvu, svi koji poštuju pravnu državu ne bi trebali podržati. Naime, kad bi “institucije radile svoj posao” onda je ovaj natječaj trebao biti poništen, Pravilnik o dodjeli stipendija izmijenjen i dopunjen te ponovno raspisan natječaj na koji bi svih 22 učenika i studenta legitimno mogli dobiti pozitivnu odluku. Ovako, vjerojatno ni ne znajući, mladi ljudi dovedeni su u zabludu da im je Općina omogućila bolji život dok će svi njihovi skrbnici samim potpisom ugovora sudjelovati u upitno legalnim radnjama.

S obzirom da se zalažemo za ostanak mladih na otocima i poboljšanju uvjeta njihovog života, svjesni važnosti edukacije i školovanja mladih ljudi čestitamo svima na dobivenim sredstvima i nadamo se da će svoje mjesto pod suncem pronaći na otoku i nakon završetka školovanja. No istovremeno zagovaramo transparentnost, pravičnost i poznavanje procedura i procesa te napominjemo svim stipendistima da odluka kojom su pojedincima dodijeljena sredstva nije legalna te da bismo zajedničkim snagama i suradnjom trebali apelirati na Općinu Šolta da po hitnom postupku izmijeni pravilnik o dodjeli stipendija te definira kriterije koji će omogućiti zadovoljavanje uvjeta većem broju školaraca i studenata.

Pitamo se dodatno – ima li na otoku netko tko se želio javiti, ali je vidjevši da ne zadovoljava uvjete natječaja odustao? Jer ako ima takvih smatramo da trebaju uložiti žalbu na ovakvu odluku i tražiti ili i njihovo financiranje ili poništenje ovog natječaja.

 

3. Izmjene i dopune prostornog plana u Nečujmu

 

Prilikom nedavne javne rasprave o izmjenama i dopunama Prostornog plana otoka Šolte, konkretno na području Nečujma (iz grafičkog prikaza izmjena pod brojem 12. i 13.) koje se odnose na pitanje komunalnih luka (KL) na području nečujamskih uvala posebno njenog istočnog i južnog dijela,  lokalno stanovništvo oštro se usprotivilo ovom prijedlogu izmjena te su pokrenuli postupak primjedbi potpisanih od preko 200 stanovnika Nečujma s bezrezervnom podrškom Mjesnog odbora Nečujam. Svoje su primjedbe u roku poslali svim nadležnim institucijama te na taj način pokazali složnost i suradnju te izrazili jasnu poruku uključivanja i zajedničkog planiranja Nečujma na dobrobit svih stanovnika. Na 9. sjednici Općinskog vijeća načelnik Općine Šolta obavijestio je sve prisutne da će njihove primjedbe usvojiti te da se u predložene izmjene neće ići protivno volji lokalnog stanovništva.

Ovo je pravi primjer kako demokratskim alatima “mali ljudi” mogu utjecati na donošenje političkih odluka kada reagiraju na vrijeme i u zakonskom roku te službenim dopisima obavještavaju nadležne o svojim primjedbama i rješenjima. Mnogi će otočani o konkretnim planovima u svom mjestu i na svom otoku saznati kad bageri već izađu na teren, a tabela s brojem građevinske dozvole bude postavljena. Tada je već kasno za reakciju i traženje drugačijih rješenja. Krajnje je vrijeme da svi slijedimo primjer stanovnika Nečujma, te u suradnji s mjesnim odborom na vrijeme promišljamo kakvu budućnost mjesta u kojem živimo vidimo i na koji način možemo doprinijeti razvoju kojeg želimo.

__________

Autorica: Maja Jurišić

Fotografija: Nepoznati autor