ŠOLTA – Provedba projekta FAIRnet

Objavio: Pokret Otoka - 01.10.2017.

Naši članovi Synergia savjetovanje i Zadruga za etično financiranje kao jedni od partnera na provedbi projekta FAIRnet – Financija, administracija i računovodstvo u društvenim poduzećima, sudjeluje u kreiranju FAIR mreže pod mentorstvom stručnih suradnika i trenera iz domene strateškog razvoja društvenih poduzeća. U sklopu projekta partneri iz FAIR mreže su u periodu od 25.09-30.09.2017. kroz različite edukacije provedene na Šolti povećali znanja, vještine i kompetencije svojih zaposlenika za što kvalitetnije pružanje usluga iz područja financija, administracije i računovodstva.

Osim Zadruge za etično financiranje i Synergia savjetovanje na projektu sudjeluju i ostale partnerske organizacije ACT konto, nastao u okviru konzorcija društvenih poduzeća ACT grupe i GONG.  Svaki od partnera pokriva određeno regionalno područje na kojem djeluje, pa su projektom obuhvaćene i tri različite županije. Projekt je odobren u okviru poziva za dostavu projektnih prijedloga “Poticanje društvenog poduzetništva“temeljenog na Operativnom programu Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. te predstavlja prvi korak u stvaranju sustavne podrške razvoju društvenog poduzetništva u Hrvatskoj.  Ukupna vrijednost FAIRnet projekta je 793.186,07 kn, a u 100% iznosu financiran je sredstvima Europske unije kroz Europski socijalni fond.Dugogodišnjim radom i praktičnim iskustvom organizacije su prepoznale potrebu za razvojem specifičnog FAIR područja unutar društvenog poduzetništva te na temelju iskustva svojih dosadašnjih klijenata potvrdili s kakvim se sve financijsko-administrativnim barijerama poduzetnici susreću. Svojim načinom poslovanja, znanjem i vještinama organizacije okupljaju različite aktere iz područja financija, administracije i računovodstva koji pružaju podršku društvenim poduzetnicima za kvalitetnije financijsko upravljanje poduzećem.

Tijekom provedbe projektnih aktivnosti organizacije su razvile edukativni program za financijskog administratora u društvenim poduzećima s čijim aktivnostima započinju 16.10.2017. Dvomjesečna edukacija sadrži 5 modula o financijsko-administrativnom poslovanju društvenih poduzeća uključujući različite pravne oblike ( udruga, zadruga, d.o.o.) Ista će se odvijati putem sustava online učenja uz kurikulumom predviđene fizičke susrete s predavačem i grupne konzultacije. Edukacija je namijenjena mladim nezaposlenim osobama do 25 godina i sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela, projektnog zadatka te on-line provjere znanja. Prijave su otvorene do 12.10.2017 putem maila: pnagradic@zef.hr. Nakon završene edukacije svaki kandidat dobiva potvrdu o završenoj edukaciji za “Financijskog administratora u društvenom poduzeću”, a oni najbolji imaju priliku odraditi praksu u jednom od partnerskih organizacija ovisno o mjestu stanovanja. Program stručne prakse započinje u veljači, a odvijat će se u Zagrebu, Splitu i Čakovcu.

Daljnjim projektnim aktivnostima barem 60 mladih nezaposlenih osoba steći će kompetencije za financijske administratore u društvenim poduzećima, a sami društveni poduzetnici će razvojem alata za administrativno-financijsko praćenje i upravljanje poslovanjem automatizirati svoje poslovne procese. Poduzetnici će putem online FAIRnet platforme u realnom vremenu dobiti stručne savjete i kontinuiranu podršku svojem poslovanju te pouzdanog partnera za budući rast i razvoj kroz FAIR mrežu.

Piše: Maja Dragojević, Pokret otoka, Korčula