Sezona na Silbi ove godine počela ranije!

Objavio: Pokret Otoka - 23.04.2017.

Proljeće je već u punom zamahu i Silba je krenula s prvim aktivnostima projekta SOS Silba Off Season 2017.. Proljetni niz aktivnosti na Silbi otvaren je u subotu, 22. travnja, na Dan planete Zemlje, u 20 sati u prostorijama MO Silba,izložbom GEA Garbage Epic Art, umjetničkim instalacijama koje je grafički umjetnik Nikola Vincelj Jinks kreirao na umjetničkoj koloniji na Silbi 2015. godine. Izložba će biti otvorena svaki dan od 18 do 20 h do 2. svibnja.

Garbage Epic Art umjetnička je kolonija kojom svake godine pred početak turističke sezone očistimo silbenske plaže od otpada nanesenog morem tijekom zime, i onda reciklažom tog otpada stvaramo nove umjetničke predmete, instalacije, instrumente i uporabne predmete, koje zatim prezentiramo javnosti u obliku izložbe, aukcije, koncerta, akcije i/ili buvljaka.

S aktivnostima se nastavlja danas, 24. travnja, radionicom suhozidne gradnje i sadnje kapara MOCIR KAPAR #2. Radionicu suhozidne gradnje voditi će Miran Križanić i Andro Nigoević iz udruge Dragodid. Projekt Dragodid je inicijativa fokusirana na proučavanje i primjenu tehnika, materijala i struktura predajnog (narodnog, tradicijskog) graditeljstva na našem kršu. Ishodište projekta je selo Dragodid na otoku Visu, a glavne aktivnosti su organizacija suhozidnih graditeljskih radionica i popularizacija suhozidne tehnike gradnje.

Radionicu MOCIR KAPAR #2 započeti ćemo u ponedjeljak, 24. travnja predavanjem Ratka Kovačevića koji nam dolazi prenijeti svoje znanje i iskustvo u sadnji, uzgoju i kultiviranju kapara. Knjiga Kapar autora Ratka Kovačevića jedinstven je i cjelovit prikaz biljke koja raste samoniklo kao sastavni dio mediteranske makije ili kao ruderalna korovna vrsta na starim kamenim kućama Primorske Hrvatske. Ratko Kovačević rođen je u Kotišini kraj Makarske. Ekološki je aktivist i jedan od osnivača udruge Split – zdravi grad, u kojoj je osmislio desetogodišnji program Zeleni, rascvjetani, mirisni i ljepši Split te organizirao projekte pod nazivom Cvijet gradu prijatelju – Cvijet Splitu. Knjigu Kapar izdao je 2005., a u sklopu ove radionice osim predavanja, dati će nam mnoštvo korisnih savjeta na licu mjesta, dok budemo sadili sadnice kapara uzgojene na Silbi u suhozid koji ćemo, uz vodstvo i pomoć udruge Dragodid, sami napraviti.

Na Silbi će nam se, u organizaciji Mjesnog odbora Silba, u tom periodu pridružiti i međunarodna ekološka organizacija By the Ocean we Unite koja provodi istraživanja, obrazuje i aktivira ljude, organizacije i vlade u provedbi ekoloških projekata u lokalnim sredinama, te ćemo imati priliku razmjeniti iskustva i znanja u područjima od naših interesa. Svoj doprinos znanjem i iskustvom na području očuvanja mora dati će predsjednik Društva istraživača mora 20.000 milja Hrvoje Čižmek, te Matija Drakulić, predsjednik udruge Duboko plavetnilo.

Zbog svega ovoga, a i zbog predivne Silbe, pridružite nam se u proljetnim aktivnostima na ovom malom otoku.

Aktivnosti platforme SOS Silba Off Season organiziraju udruga Mavena i umjetnička organizacija SEA Silba Environment Art, uz donatore Ministarstvo kulture RH, Grad Zadar i Zadarsku županiju.