RURALNI RAZVOJ – Osnivanje poljoprivrednog gospodarstva putem tvrtke? piše Vanja Bralo

Objavio: Pokret Otoka - 29.11.2018.

I tvrtke mogu ostvariti sva prava kao i OPG-ovi

Sve mi se češće javljaju ljudi s potrebom usklađivanja tvrtke i osnivanja PG-a putem iste. Ako niste znali i tvrtke mogu ostvariti sva prava kao i OPG-ovi, upisati se u upisnik PG-ova i povlačiti bespovratna sredstva. Razlika je u pravnoj osnovi i načinima na koji tvrtke podliježu pravu, oporezivanju itd… One su pravne osobe pa sukladno tomu zakoni koji se odnose na pravne osobe važe i u slučaju osnivanja PG-a.

Promatram PG tvrtke kao entitet koji se naslanja na poslovanje tvrtke, kao dodatna aktivnost koja je izdvojena i funkcionira pod određenim pravilima koja propisuje Agencija za plaćanja. Naravno, tvrtka mora ima upisanu djelatnost za obavljanje poljoprivrede ili bilo koje dopunske djelatnosti koja se želi upisati. O dopunskim djelatnostima ću uskoro malo šire pisati obzirom da vidim potrebu. Zadržat ću se sada na osnovama osnivanja PG-a.

Preuzimanje OPG-a

Nedavno sam imao priliku obaviti i posao preuzimanja OPG-a od strane jedne tvrtke. Taj proces nije još zaživio, ima dosta nejasnoća u smislu prijenosa prava, ali je vrlo dobar iz sljedećeg razloga: Prijenosom zadržavamo MIBPG OPG-a koji je predmet preuzimanja pa samim time zadržavamo i sva prava i povijest predmetnog OPG-a. Time smo npr. automatski ispunili osnovni uvjet da tvrtka treba biti upisana u upisnik PG-ova najmanje godinu dana. Osim toga, tvrtka mora imati najmanje jednog zaposlenika na puno radno vrijeme iskazano kroz posljednji GFI.

Osnovna dokumentacija

Od dokumenata koji su Vam potrebni za osnivanje PG-a navodim osnovne:

  1. Kopija osobne iskaznice odgovorne osobe
  2. Izvod iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci
  3. Preslika obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD-u
  4. Posjedovni list vlasnika kat. čestica koje se prijavljuju, ne stariji od 6 mjeseci
  5. Izvadak iz katastra za sve čestice koje se prijavljuju, ne stariji od 6 mjeseci
  6. Preslika potpisnog kartona žiro-računa tvrtke

Što sa zemljištem i kako izračunati EVPG?

Ako ste vlasnik zemljišta ili nađete nekoga tko bi Vam dao u najam ili ustupio po bilo kojem osnovu određenu poljoprivrednu površinu, možete te čestice upisati u PG tvrtke. Ako ste vi vlasnik tvrtke a vlasnik ste i zemljišta, možete svojoj tvrtki dati u najam svoje vlastito zemljište. To zemljište i kulture koje su na istom poslužit će za izračun ekonomske veličine gospodarstva kao i što će se u odnosu na to odrediti i poticaji, ako za to imate osnovne uvjete.

Ako strateški planirate ulaganja bit će vam najbitnije izračunati vlastitu ekonomsku veličinu EVPG. To možete uraditi putem kalkulatora EVPG, na sljedećem linku, gdje su i opisane određene promjene od ove godine.

Ako je EVPG iznad 8.000 Eura onda imate više mogućnosti. Ispod te vrijednosti možete koristiti manje mjere ili nepoljoprivredne mjere (iz Mjere 6 EPFRR) dok s višim iznosima osiguravate više bodova i otvara Vam se šira „lepeza“ mogućnosti (Mjera 6, Mjera 4, itd..).

Strateško planiranje i zajednički projekti?

Strateško planiranje ulaganja određuje dugoročan smjer djelovanja i kvantitativno određuje ciljeve koje je onda lakše postići. U tome svemu dobro je imati konzultanta koji Vas prati u cijelom procesu i pomaže kod detalja.

U slučaju da netko ima ideju kreirati zajedničke projekte, što je isto moguće, bilo bi mi zanimljivo čuti neku ideju i način na koji se to misli postići. Nisam još naišao na zajedničke projekte ali znam da su osnovane neke proizvođačke organizacije i zadruge. Zajednički projekti imaju najviše bodova na natječajima i cijela ideja u stvaranju kooperativa (zadruga ili zajedničkih projekata) mi je i više nego zanimljiva.

Info

CSM se od 2.1.2019 seli s uredima na adresu Mažuranićevo šetalište 24b (Zgrada FINA-e) u Splitu te će mi biti drago da nas posjetite, podijelite ideju ili neki problem. Nikad se ne zna što iz običnog razgovora može, pozitivno, „ispasti“.

Pratite Pokret Otoka, postanite naš član i tako podržite nastojanja da revitaliziramo život na otocima. Saznajte koje su vaše pogodnosti kao člana Pokreta otoka i iskoristite ih.

Čitamo se i dalje.

Vanja