BRAČ – Razvoj pametnog grada Supetra

BRAČ – Razvoj pametnog grada Supetra

Objavio: Mirna Dalić - 06.04.2021.

Pametni gradovi nisu novost, već se godinama implementiraju u Europskim i svjetskim gradovima pa je tako i grad Supetar odlučio uhvatiti korak s vremenom te je usvojio Operativni plan razvoja pametnog Grada – Smart City Supetar. Ivana Marković: “Došao je trenutak da se okrenemo održivom turizmu.”

 

Grad Supetar, središte otoka Brača je najveća jedinica lokalne samouprave na otoku s više od 4000 stanovnika, te je drugi po veličini otočnih gradova u RH, ali prvi u implementaciji e-usluga na otocima što je ujedno temelj za razvoj koncepta “pametnog grada”.

Krajem prošle godine je ušao i u finale za nagradu Smart City 2020. godine u kategoriji malih gradova. U borbi za nagradu su ušli Donji Miholjac, Grad Krk i Pazin koji je naposljetku odnio nagradu.

.

Koncept Pametnog grada

Koncept pametnog grada spaja informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i razne fizičke uređaje povezane s mrežom kako bi se povećala učinkovitost gradskih usluga. Također, sustav omogućuje gradskim vlastima da prate razvoj grada te otvara priliku za kvalitetnije planiranje i preinake sustava u budućnosti.

Pametni gradovi nisu novost, već se godinama implementiraju u Europskim i svjetskim gradovima te na taj način ubrzavaju razne aspekte u životu i u poslovnim procesima. Osim gradova, nastao je i pojam “pametnog otoka” koji obuhvaća ciljeve razvoja pametnih, uključivih otočnih zajednica koje će poticati inovativan i održiv razvoj u svom okruženju. Pokrenuta je i inicijativa “Smart Islands” te je potpisana Deklaracija o pametnim otocima 2017. godine u Bruxellesu. 

I u Hrvatskoj su pametni gradovi uzeli velikog maha pa imamo desetak gradova koji aktivno rade na razvoju, a donijeta je i strategija “e-Hrvatska 2020”. 

Kad pričamo o otocima, u zadnjem donesenom Zakonu o otocima iz 2018. godine stavljen je veliki naglasak na pametne gradove i otoke.

.

Supetar – pametan grad

.

Grad Supetar je odlučio uhvatiti korak s vremenom te je usvojio Operativni plan razvoja pametnog Grada – Smart City Supetar  u vremenskom periodu od 2019.  do 2023. godine. Time su postali jedni od prvih gradova koji će razvijati i primijeniti koncepte i tehnologije vezane za pametne gradove u malim otočnim sredinama. Cijeli plan možete pogledati na poveznici.

Kao prvi korak, u 2020. godini su uveli e-usluge što obuhvaća uvođenje platforme za objavu i obradu digitalnih obrazaca, tzv. e-Obrazaca koji će omogućiti građanima da obrasce prema  Gradu šalju elektroničkim putem, prate status svog predmeta te dobiju odgovor na zahtjev elektroničkim putem. Platforma bi trebala značajno smanjiti vrijeme obrade zahtjeva. Popis svih obrazaca možete naći na poveznici

.

 

Zadani ciljevi do 2023. godine

U procesu kreiranja spomenutog plana digitalizacije, grad Supetar je identificirao najvažnije zadatke i definirao četiri glavna cilja:

.

  • Očuvanje i održiv razvoj prostora, infrastrukture i zaštita prirode i okoliša

Grad Supetar želi osigurati da građani i posjetitelji mogu sudjelovati u praćenju stanja u okolišu vlastitim dojavama o zagađenjima na način da mogu prijaviti komunalni “nered” odnosno nepravilnosti i divlja odlagališta otpada. Među prioritetima se nalazi i unapređenje gradskog prometa odnosno veliki problem prometnih gužvi tijekom ljetnih mjeseci i turističke sezone. Rješenje vide u brojanju vozila i prikaz stanja prometa u realnom vremenu kao i lako dostupne informacije o redu vožnje trajekata. Osim navedenog, u planu je i izgradnja interventnog heliodroma, instalacija „pametnih čekaonica” za autobuse  i razvoj pametne i energetski učinkovite gradske rasvjete. 

U procesu je ostvarivanje jednog od ciljeva ove strategija, a riječ je o  izgradnji multifunkcionalnog centra za zaštitu u svrhu poboljšanja civilne zaštite. Ugovor za izgradnju novoga vatrogasnog doma za Dobrovoljno vatrogasno društvo Supetar potpisan je u travnju 2019., a trenutno je u fazi izgradnje. Uz Grad Supetar, tri jedinice lokalne samouprave su sudjelovale u procesu dobivanja financijskih sredstava za izgradnju zajedničkoga vatrogasnoga doma koji bi dodatno ojačao  zaštitu od požara gradu Supetru, ali i ostalim općinama i gradovima. Osim vatrogasnog doma, centar bi služio i u izvanrednim događajima, bio centralna točka evakuacije, distribucijski centar pitke vode, hrane, lijekova i sl. 

“Iako namijenjen prvenstveno vatrogascima i vatrogasnoj djelatnosti kao operativno i obučno središte u slučaju takvih ugroza bio bi zapovjedni i informacijski centar zaštite cijelog otoka iz kojeg bi se upravljalo i koordiniralo svim operacijama zaštite i spašavanja” objašnjava Ivana Marković, gradonačelnica grada Supetra koja je ovim projektom ujedinila sve otočke JLS-ove.

 

Multifunkcionalni centar Supetar
Izvor: gradsupetar.hr

.

  • Povećanje gospodarske konkurentnosti

Ključni dio razvoja svakog grada je i gospodarski segment, a na tom planu Supetar za ciljeve ima unapređenje podrške poduzetnicima s naglaskom na ostvarivanje uvjeta za razvoj inovativnog poduzetništva i kreativnih industrija i mjere usmjerene na daljnji razvoj i obogaćivanje turističke ponude. Supetar želi biti primjer pametne turističke destinacije sa sustavom praćenja zadovoljstva gostiju te na temelju toga redefinirati marketinške strategije. 

Također, u razvoju turizma, će promovirati ekološki prihvatljive oblike turizma smanjenjem pritiska na okoliš. U fokusu je razvoj biciklističkog turizma za koji je potrebno izgraditi pripadajuću infrastrukturu korištenjem manjih poljskih puteva što bi ujedno bio i  faktor sigurnosti na otoku u pogledu protupožarne zaštite

Za razvoj poduzetništva će olakšati pristup informacijama o poduzetništvu na internetskoj platformi, zajedno s edukativnim programima i  umrežavanjem. 

.

  • Razvoj ljudskih resursa i unaprjeđenje kvalitete života

Najvažniji element razvoja pametnog grada je stanovništvo koje bi se trebalo adaptirati na nove funkcionalnosti digitalizacije i svakodnevnog života pametnog grada. Grad stoga želi razviti program u kojem povezuje mlađe i starije edukacije u oblik „digitalne asistencije” u kojoj se učenici “osposobljavaju” za pružanje podrške starijim sugrađanima u digitalnim izazovima s kojima se susreću.

U procesu digitalizacije grada jako je važno nastaviti njegovati kulturu i tradiciju, iz tog razloga je značajan projekt razvoja multimedijskih muzejskih sadržaja u Škripu, koji je već u pripremi za financiranje iz EU fondova.

 

Grad Supetar namjerava povećati suradnju s drugim otočkim samoupravama kako bi se osiguralo kvalitetno planiranje cijelog otoka Brača kao pametnog otoka.

.

  • Unapređenje upravljanja razvojem

Operativnim planom predviđen je set mjera koje idu u smjeru koji će obuhvaćati unaprjeđenje poslovnih procesa i standardizaciju postupaka u gradskoj upravi, digitalizaciju internih poslovnih procesa i uspostavljanje baza podataka.

Razvoj e-Usluga je jedna od stavki koja je bila planirana te se već implementirala i aktivno se koristi od prošle godine. 

Za pametni grad na otoku je nužno ostvariti suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave i biti će teško provoditi razvoj bez suradnje. Grad Supetar namjerava povećati suradnju s drugim otočkim samoupravama kako bi se osiguralo kvalitetno planiranje cijelog otoka Brača kao pametnog otoka.

.

Komentar Ivane Marković

U razgovor s gradonačelnicom grada Supetra, Ivanom Marković, saznali smo u kojoj fazi je plan razvoja pametnog grada i koji su njegovi ciljevi:

 “ Cilj programa pametnog grada Supetra do 2025. godine koji će tek biti predstavljen je zelena ekonomija prema strategiji energetske tranzicije koju smo usvojili prošle godine uz financijsku pomoć Tajništva za čistu energiju EU otoka. Došao je trenutak da se okrenemo održivom turizmu jer je dosadašnji način rezultirao devastacijom pomorskog dobra i masovnom gradnjom što je ugrozilo građane i održivi razvoj otoka. Turista zbog pandemije trenutno nema, a mi u ovom trenutku moramo živjeti s posljedicama neodrživog stvaranja. Nikad se nisam zalagala za masovnih i grubi oblik turizma. Naravno, mi smo turističko mjesto kao i većina obale te o njemu ovisimo, ali to ne može biti pod svaku cijenu. Ispred nas je vrijeme kad moramo stati i razmisliti kakav turizam želimo. U Supetru smo zamislili dosta projekata koji će se realizirati u svrhu održivog i ekološki prihvatljivog turizma s naglaskom na biciklizam i biciklističke staze, te realizaciji projekta Trolokve koji je oduvijek bio važan izvor prirodnih resursa. Tamo se nalazio rasadnik koji je dugo vremena bio zapušten. Za njega smo dobili sredstva iz EU fondova te se nadamo da ćemo ga uspješno realizirati.

.

Ivana Marković – gradonačelnica Supetra

Smatram da će se u budućnosti ljudi više okrenuti prirodi i tražiti destinacije koje im omogućavaju mir i očuvani, autentični okoliš te shodno tome svi trebamo sudjelovati i omogućiti im takav sadržaj. Projekt i ideja pametnog grada te e-usluge koje smo uveli kao prvi u otočnim zajednicama, nam je dobro došao u prošlogodišnjem “lock downu” jer su građani mogli online putem, bez dolaska na šalter predati razne obrasce koji se nude kroz e-Usluge. Još jedan važan cilj je umanjiti nedostatke prometne infrastrukture tijekom sezone puštanjem u rad aplikacije e-promet Supetar ovog proljeća. Građani i turisti će u svakom trenutku moći vidjeti stanje prometa u Supetru i popunjenost trajekata kako bi se izbjegle nepotrebne gužve. Još jedan projekt na kojem radimo su e-romobili koje upravo postavljamo i nekoliko komunalnih aplikacija.”   

 

 

 

___________

Naslovna fotografija: Pokret Otoka

Autor: Mirna Dalić / Pokret Otoka