Radionice tradicijske brodogradnje i ciklusi javnih predavanja u Rijeci – provjerite teme i datume održavanja!

Objavio: Iva Žanetić - 01.03.2018.

Niti u jednom školskom kurikulumu u Hrvatskoj ne postoje programi tradicijskih zanata potrebnih da se održavaju i obnove gucevi, leuti i slična tradicijska plovila. Neki riječki srednjoškolci ipak uče nešto na tu temu, a uskoro slijedi i ciklus javnih predavanja.

Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska, projekt Mala barka 2, konkretno znači radionice tradicijske brodogradnje koje pohađaju učenici Tehničke škole u Rijeci kod tri majstora brodograditelja. Svakih petnaest dana su na terenu, nešto nauče, a onda i praktično primijene obnavljajući guceve, leut, a uskoro i pasaru.

Na susretu s novinarima u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskoga primorja najavljena su teorijska predavanja u okviru Akademije tradicijskih pomorskih zanata i vještina, koja će biti otvorena i široj javnosti.

Odvijat će se četvrtkom u 18 sati, planirano je svaka dva tjedna.

.

Tradicijske barke – Foto: Lea Domijan Fišter Radio Rijeka

.

Ciklus je počeo 22. veljače uvodnim predavanjem dr. Roberta Mohovića i dr. Tee Perinčić o Akademiji te perspektivama očuvanja i revitalizacije tradicijskih plovila.

Vrste tradicijskih barki i brodova bit će tema o kojoj će Luciano Keber govoriti 8. ožujka na Pomorskom fakultetu. U Tehničkoj školi 22. ožujka Marija Marač govorit će o materijalima gradnje tradicijskih barki i brodova.

Nacrti linija, konstrukcijskih elemenata i ostalih dijelova barki i brodova su tema o kojoj će Dunja Legović govoriti 12. travnja na Tehničkom fakultetu.

Luciano Keber će 19. travnja na Pomorskom fakultetu govoriti o konstrukciji drvenih barki, a konstrukcija drvenih brodova bit će tema Ljiljane Domazet 3. svibnja u Tehničkoj školi.

Način gradnje i obnove tradicijskih barki tema je o kojoj će Roko Dejhala govoriti 17. svibnja na Tehničkom fakultetu.

Ciklus će zaključiti, već u okviru Festivala Fiumare, Jakov Karmelić, 31. svibnja u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskoga primorja temom “Pomorski običaji i suvremena prezentacija tradicijskih barki i brodova”.

__________
Izvor: pomorac.net
Fotografija: Andrijano Nigoević