RAB – Prvi gigabitni otok na Mediteranu

Objavio: Pokret Otoka - 28.10.2017.

U Maloj vijećnici Grada Raba održano je svečano potpisivanje Ugovora o izgradnji širokopojasne infrastrukture za područje Grada Raba i Općine Lopar. Uz gradonačelnika Grada Raba Nikolu Grgurića i načelnika Općine Lopar Josipa Borića potpisivanju su nazočili i članovi projektnog tima e-Županija, voditelj Vanja Smokvina i Dario Jaška, zajedno s predstavnicima REA-e Kvarner, direktora Darka Jardasa i Dražena Zrinščaka, te predstavnici dva operatora, Matija Petričević u ime Hrvatskog telekoma te Saša Ukić i Davor Car u ime RuNe Adria operatora, koji su temeljem provedene javne rasprave iskazali komercijalni interes za izgradnju širokopojasne infrastrukture za navedeno područje. Potpisivanju je kao predstavnik PGŽ-a prisustvovao i Ljudevit Krpan, pročelnik UO za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima.

Riječ je, u čemu su se složili svi sudionici današnje svečane prigode, o projektu zahvaljujući kojem se otok Rab može svrstati među prve otoke na Mediteranu koji su u cijelosti pokriveni gigabitnom komunikacijskom infrastrukturom.

Potpisivanjem ovog Ugovora o namjeri izgradnje širokopojasne infrastrukture na otoku Rabu između Nosioca projekta (Konzorcij Grada Raba i Općine Lopar ) s jedne strane, te investitora RuNE Adria i Hrvatskog Telekoma otvara se novo poglavlje u razvoju otoka i šire društvene zajednice.

Primorsko-goranska županija je pokrenula projekt e–Županija, još 2012. godine, a upravo su jedinice lokalne samouprave s otoka Raba prve prepoznale važnost te inicijative, stoga su i svi projekti i piloti upravo započinjali na Rabu. Zadaća projekta je materijalizirati razvojnu viziju jedinica lokalne samouprave (JLS) na području Primorsko-goranske županije u dvije dimenzije – transformaciji Primorsko-goranskih JLS u suvremene, regionalne i lokalne elektroničke uprave te kroz dimenziju intenziviranja ekonomskih aktivnosti utjecati na povećanje regionalne konkurentnosti i uključenje stanovništva/građana u informacijsko društvo.

Ključni preduvjet za realizaciju takve vizije, odnosno razvojnog projekta Primorsko-goranske županije i jedinica lokalne samouprave je raspoloživost elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje; EKI) koja omogućuje povezivanje na internet velikom brzinom prijenosa podataka (širokopojasni pristup internetu) na cijelom području otoka i to brzinama, kvalitetom i pouzdanošću koja će odgovarati daljnjem razvoju ključnih privrednih grana (poglavito turizma ) na otoku tako i boljem životu stanovnika.

Implementacija pametnih tehnologija zahtijeva robusnu, pouzdanu, pristupačnu i kvalitetnu širokopojasnu mrežu. Širokopojasne infrastrukturne komponente uključuju svjetlovodne kabele, bežične mreže, senzore, podatkovne centre, mrežne pristupne točke koje podržavaju brzinu prijenosa podataka od najmanje 1 Gbps i druge objekte.

Jedinice lokalne samouprave sa područja otoka Raba već odavno su procijenile svoje dugoročne potrebe pa su i do sada gradile vlastitim sredstvima distributivnu kabelsku kanalizaciju (DTK ) kao integriranu infrastrukturu usputno sa drugim komunalnim radovima a sada nakon donošenja ključnih razvojnih dokumenata i provedene javne rasprave sa operatorima odlučile su raditi s privatnim i javnim partnerima kako bi proaktivno osigurali da izgradnja čim prije započne i da nove širokopojasne infrastrukture budu adekvatne čime bi se zadovoljile sadašnje i buduće potrebe a posebice da budu usklađene sa najnovijim normama EU koje stupaju na snagu do 2025. godine:

  • Svi glavni socioekonomski pokretači, kao što su škole, sveučilišta, istraživački centri, transportni čvorovi, svi pružatelji javnih usluga, poput bolnica i administracije, te poduzeća koja se oslanjaju na digitalne tehnologije, trebaju imati pristup iznimno visokom gigabitnom brzinama (Omogućujući korisnicima da preuzimaju / prenose podatke brzinom od 1 Gb/sek).
  • Sva europska kućanstva, ruralna ili urbana, trebaju imati pristup povezivanju koja nudi brzinu preuzimanja od najmanje 100 Mbps, a koja se može nadograditi na Gbps.
  • Sva urbana područja, kao i glavne ceste i željeznice trebaju imati neprekinutu pokrivenost od 5G, peta generacija bežičnih komunikacijskih sustava. Kao privremeni cilj, 5G bi trebao biti komercijalno dostupan u barem jednom velikom gradu u svakoj državi članici EU do 2020. godine

 

Infrastruktura koju će izgraditi RuNe i HT će upravo biti prema takvim specifikacijama što će omogućiti da za vrlo kratko vrijeme otok Rab bude među prvim otocima na Mediteranu koji je u cijelosti pokriven gigabitnom komunikacijskom infrastrukturom.

 

Izvor: rabdanas.com