RAB – Istraživanja u sklopu projekta ”Arheološka topografija otoka Raba”

RAB – Istraživanja u sklopu projekta ”Arheološka topografija otoka Raba”

Objavio: Paula Bolfan - 25.09.2019.

Projekt “Arheološka topografija otoka Raba” pokrenuo je 2013. godine Institut za arheologiju te je sustavno pregledan i pomoću GIS sustava dokumentiran niz arheoloških lokaliteta na području cijelog otoka, dok se u Loparu posljednje tri godine provode klasična arheološka i geofizička istraživanja pojedinih lokaliteta.

Od 1. do 21. rujna, u suradnji s Centrom za kulturu Lopar te uz potporu Ministarstva kulture RH i Općine Lopar, u Loparu je boravio međunarodni tim arheologa na čelu s dr. sc. A. Konestrom te u sklopu navedenog projekta proveo opsežna istraživanja – prenosi Centar za kulturu Lopar.
.

.
Arheološka i geofizička istraživanja na području Lopara u sklopu projekta “Arheološka topografija otoka Raba” te zračno snimanje lokaliteta za potrebe projekta “Rab Archaeological Traces” kojim će neki od njih biti prezentirani javnosti.

__________
Izvor: CZK Lopar
Naslovna fotografija: CZK Lopar