PROJEKTI – Potpore na FLAG Natječaju u okviru Mjere 2.2

PROJEKTI – Potpore na FLAG Natječaju u okviru Mjere 2.2

Objavio: Andrea Beader - 09.09.2021.

Odabrani projekti za dodjelu potpore na FLAG Natječaju u okviru Mjere 2.2 “Promicanje zaštita okoliša i prirodne baštine u području ribarstva/akvakulture i ublažavanje klimatskih promjena”

Odlukama o odabiru Upravni odbor FLAG-a Škoji na sjednici održanoj 24.08.2021. godine odabrao je čak 6 projekata za dodjelu potpore u ukupnom iznosu 5.486.119,68 kuna.

.
Riječ je o projektima fokusiranim na zaštitu našeg okoliša prijavljenim na natječaj FLAG-a Škoji za Mjeru 2.2 “Promicanje zaštita okoliša i prirodne baštine u području ribarstva/akvakulture i ublažavanje klimatskih promjena”.

Posebno smo ponosni, u vremenima sve većeg i opravdanog naglaska na teme sprečavanja onečišćenja okoliša i održivo korištenje prirodnih resursa, da je naš natječaj fokusiran upravo na zaštitu okoliša i prirodne baštine pobudio toliki interes. Nedavnom izmjenom Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG-a Škoji osigurano je da svi projekti prijavljeni na ovaj natječaj imaju osigurana sredstva za provedbu – prenose iz LAG-a 5.

S obzirom da su sve Odluke o odabiru na predmetnom natječaju postale pravomoćne te je utvrđena konačna rang lista, projekti će biti žurno upućeni u Upravu ribarstva. Više detalja o odabranim projektima možete pogledati na poveznici.

__________
Izvor: flag-skoji.hr
Naslovna fotografija: Pexels.