Program razvoja otoka u 2017. godini

Objavio: Pokret otoka 2020 - 02.02.2017.
Program razvoja otoka
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske Unije objavilo je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne i područne samouprave po Programu razvoja otoka u 2017. godini. Rok za podnošenje prijava je 15. veljače 2017. godine.
Cilj Programa: stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete života na otocima kroz poticanje razvoja otočnih specifičnosti. Provedbom Programa nastoji se pružiti podrška jednogodišnjim infrastrukturnim projektima na području otoka, tj. malim kapitalnim projektima. Infrastrukturni mali kapitalni projekti odnose se na izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i adaptaciju komunalne, društvene, javne, poduzetničke ili turističke infrastrukture te na područja zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.
Korisnici Programa: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojim administrativnim granicama obuhvaćaju hrvatske naseljene otoke i njima pripadajuće povremeno naseljene i nenaseljene otoke i otočiće te poluotok Pelješac.
Broj prijava po prijavitelju: Prijavitelji mogu podnijeti prijave za najviše dva projekta.
Iznosi sufinanciranja:
Ukupna vrijednost iznosa sufinanciranja po prijavitelju može iznositi najviše 2.000.000,00 kuna s PDV-om.
Najmanji iznos sredstava koji Ministarstvo može odobriti za jedan projekt iznosi 100.000,00 kuna s PDV-om.
Napomena: Projekt čija ukupna vrijednost iznosi manje od 110.000,00 kuna odnosno 140.000,00 kuna s PDV-om (ovisno o stupnju razvijenosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mjesta provedbe projekta), neće se sufinancirati.
Intenzitet sufinanciranja: Podnositelji prijave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sudjeluju u sufinanciranju pojedinog projekta minimalno sa sljedećim udjelima:
– najmanje 10% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz II. skupine;
– najmanje 20% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz III. skupine;
– najmanje 30% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz IV. skupine;
– najmanje 40% ukupnih prihvatljivih troškova projekta za podnositelje prijava iz V. skupine.

Izvor: mrrfeu

Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri provjeri prihvatljivosti na natječaj i pri izradi projektne dokumentacije, obratite nam se na INFO@arsillyrica.hr.

Dokumentacija:
Program razvoja otoka u 2017. godini
Javni poziv
Upute za prijavitelje
Opći uvjeti Javnog poziva
Obrazac A1 – Kontrolni obrazac prijave
Obrazac A2 – Opisni obrazac projekta
Obrazac A3 – Obrazac proračuna
Obrazac A4 – Izjava o partnerstvu
Kriteriji za bodovanje