Prijavi se na European Green Activists Training!

Objavio: Paula Bolfan - 19.08.2019.

FORa – Forum za Održivi Razvoj ”Zeleni prostor” poziva vas da se prijavite na European Green Activists Training te kroz tri nacionalna treninga i studijski posjet Bruxellesu naučite nešto više o održivom razvoju na europskoj razini

Ako te zanima na koji način se donose odluke u Europskoj uniji 🇪🇺 i želiš naučiti više o održivom razvoju, zelenim temama i procesima odlučivanja na lokalnoj i međunarodnoj razini, prijavi se na European Green Activists Training i nauči nešto više o spomenutim temama kroz 3 nacionalna treninga te jedan studijski posjet Bruxellesu, gdje ćeš imati priliku iz prve ruke vidjeti na koji način funkcioniraju institucije EU i popričati sa onima koji donose odluke!
.

.
PRIJAVE I KOTIZACIJA

Prijave su otvorene do 23.09.2019., a prijaviti se može ispunjavanjem online obrasca:
https://forms.gle/zpHqkSTqNnd1coLG8.

Kotizacija iznosi 370 HRK, a svi troškovi smještaja i prehrane za tri nacionalna treninga, kao i troškovi studijskog posjeta Bruxellesu u potpunosti su pokriveni. Više informacija o samom projektu pronađite na http://zeleniprozor.hr/egat-2019-2020/.

.
Što je FORa?

FORa je Udruga čija je misija promocija održivog razvoja, javno zagovaranje zaštite prirode, okoliša i ljudskih prava, edukacija građana, posebno djece i mladih.

Ciljevi su Udruge promicanje interdisciplinarnosti, otvorenosti i kritičnosti u odnošenju spram pitanja održivog razvoja, očuvanja prirode i okoliša te promicanju ljudskih prava s ciljem ostvarivanja slobodnog, demokratskog, pluralnog, tolerantnog, socijalno pravednog i nenasilnog društva

Otvoreni smo za suradnju i povezivanje s drugim srodnim udrugama i inicijativama, u Hrvatskoj i svijetu.

________
Autorica: Paula Bolfan
Naslovna fotografija: nikolakuzet.blogspot.com