SUDJELUJMO u pripremi novog Zakona o otocima

Objavio: Pokret Otoka - 11.11.2016.

Pokret otoka zajedno s još desetak otočnih organizacija pozvan je da uključi što više dionika otočnog života u pripremu novog Zakona o otocima. Naime, za kvalitetniju izradu Zakona potrebno je uključiti što više pojedinaca koji aktivno sudjeluju u razvoju otoka te svi imaju priliku ispuniti upitnik i sudjelovati u ovom procesu.  Upitnik provodi Ekonomski institut Zagreb u suradnji s Ministarstvom regionalnoga razvoja i EU fondova kao analitičku podlogu koja je prvi korak za izradu novog Zakona o otocima.

Ovim Vas putem pozivamo na preuzimanje odgovornosti i aktivno uključivanje u pripremu novog Zakona! Anketni upitnik kojim želimo doznati i uvažiti stavove otočana i sviju koji se bave otocima.

Analitička podloga mora biti zasnovana na stručnim analizama ali i na mišljenjima i stavovima otočana koji otočnu razvojnu politiku s jedne ili više strana osjećaju u svojoj svakodnevnici. Stoga Vas molimo da ispunite Anketni upitnik kojim se želi doznati i uvažiti stavove otočana i sviju koji se bave otocima.

Nacrt Zakona priprema Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova. Dosadašnja provedba Zakona iz 1999. godine upućuje da zakonski okvir razvojne politike na hrvatskim otocima treba unaprijediti i prilagoditi novim okolnostima.

Novi Zakon o otocima treba slijediti stajališta Rezolucije Europskog parlamenta o posebnoj situaciji otoka (2015/3014) kojom se Europska komisija poziva na izradu strateškog okvira i Programa za otoke EU te odgovarajućeg višegodišnjeg financijskog okvira. Novim zakonom ostvarit će se, dakle, potrebna sinergija sa zakonodavstvom EU i lakši pristup europskim strukturnim i investicijskim fondovima.
Namjera nam je u najvećoj mogućoj mjeri uvažiti mišljenja o prednostima i nedostacima života na otoku, dosadašnjim postignućima Zakona o otocima i njegovim nedostacima, stanju na većim i manjim otocima, otočnim demografskim kretanjima itd. Nastojat ćemo uvažiti prijedloge poboljšanja kvalitete otočnog života, sve s ciljem oblikovanja što boljeg zakonskog okvira u kojem će se ubuduće voditi otočna razvojna politika.

Upitnik je poslan na dvjestotinjak adresa, a otočne udruge su posebno važne zbog dobrog poznavanja otočne problematike i zbog jednake pažnje koju posvećuju  većim i manjim otocima. Stoga Vas molimo, odvojite 20-ak minuta i ispunite ga.