VIS – Poziv na nacionalnu radionicu projekta DEEPWATER-CE

VIS – Poziv na nacionalnu radionicu projekta DEEPWATER-CE

Objavio: Mirna Dalić - 12.10.2020.

Hrvatski geološki institut poziva Vas na drugu nacionalnu radionicu projekta DEEPWATER-CE. U sklopu projekta DEEPWATER-CE istražit će se mogućnosti umjetnog prihranjivanja vodonosnika na otoku Visu.

 

Klimatske promjene su prepoznate kao jedan od najznačajnijih negativnih utjecaja na resurse pitke vode. Negativne posljedice klimatskih promjena odrazit će se kroz promjene u oborinskim i temperaturnim trendovima, što će uzrokovati nepredvidljive varijacije u protocima, dostupnosti i kakvoći vode, uz mogućnost konflikata između korisnika i isporučitelja vodnih usluga. S obzirom na iznimnu važnost resursa podzemne vode, rješenja koja se baziraju na obnavljanju, zaštiti i održivom korištenju podzemne vode daju znatan doprinos postizanju održive vodoopskrbe na području Srednje Europe.

Umjetno prihranjivanja vodonosnika  je dokazani koncept koji se bazira na prikupljanju oborina i površinskih voda (npr. poplavnih voda) tijekom vlažnih perioda, njihovom skladištenju te umjetnom prihranjivanju (npr. utisni zdenci ili infiltracijske zone) u vodonosnik.

Hrvatsko pilot područje gdje će se istražiti mogućnosti umjetnog prihranjivanja vodonosnika je otok Vis, gdje su kvalitetni krški otočki vodonosnici zaslužni za samodostatnost otoka po pitanju vodoopskrbe. Unatoč tome, tijekom ljetnih mjeseci i hidroloških minimuma dolazi do smanjenja crpnih količina i redukcija vode za korisnike zbog zaslanjenja vodonosnika.

22. listopada 2020. u 10:00 h
Hrvatski dom, Obala sv. Jurja 30, Vis

Program predviđa radionicu, raspravu te domjenak za sudionike

  • Ključne teme i aktivnosti:
    pregled rezultata hidrogeoloških i geofizičkih istraživanja na otoku Visu
  • predavanje o konceptu umjetnog prihranjivanja vodonosnika i mogućnosti primjene na otoku Visu
  • diskusija o najnovijim spoznajama vezanim uz klimatske promjene na jadranskim otocima
  • diskusija o alternativnim rješenjima za postizanje održive vodoopskrbe

Molimo, potvrdite svoj dolazak na: mpatekar@hgi-cgs.hr ili telefonom 01/ 6160 727 do 19. listopada 2020.

Projekt DEEPWATER-CE okuplja osam partnera iz pet zemalja Srednje Europe i pet pridruženih partnera. Važan doprinos projektu će dati i interdisciplinarne grupe stručnjaka, dionika i donosilaca odluka koje će biti uključene u projekt od samoga početka te će sudjelovati kroz radionice, tematska predavanja i transnacionalne tematske panele, s namjerom postizanja ekoloških, socijalnih i ekonomskih ciljeva projekta. Nadalje, DEEPWATER-CE će kapitalizirati i unaprijediti postojeće znanje iz prijašnjih projekata iz FP7 i H2020 okvira.

Više o projektu pročitaje na poveznici

 

 

__________

Izvor: Hrvatski Geološki institut

Fotografija: unsplash.com