Pola milijarde kuna za otpadne vode na Krku!

Objavio: Pokret Otoka - 28.07.2017.

26. srpnja 2017. u Zagrebu je upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za „Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“, vrijedan 511 milijuna kuna.

Ministar Ministarstva zaštite okoliša i energetike, direktor Hrvatskih voda, direktor tvrtke Ponikve voda d.o.o. te krčki (grado)načelnici, osim načelnika Vrbnika, sutra u Zagrebu potpisuju Ugovor o sufinanciranju „Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka“.

Riječ je o jednom od najvećih i najvrjednijih projekata ikada pokrenutih na otoku Krku koji bi trebao biti realiziran do 2020. godine, a čija ukupna vrijednost iznosi 511 milijuna kuna. Projekt će se sufinancirati sredstvima iz EU kohezijskih fondova u visini do najviše 369 milijuna kuna, a ostatak sredstava u iznosu od 142 milijuna kuna osigurat će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (33,33% odnosno 47,2 mil.kuna), Hrvatske vode (33,33%, odnosno 47,2 mil.kuna), te šest krčkih jedinica lokalne samouprave u kojima će se taj projekt realizirati i Ponikve voda d.o.o. (također u udjelu 33,33% odnosno 47,2 mil.kuna). Udjeli lokalnih samouprava ovise o duljini fekalne kanalizacije i prateće infrastrukture koja će se graditi na području pojedine lokalne zajednice te veličini uređaja za pročišćavanje.

Podsjetimo, posljednjih godina ubrzana je izgradnja sustava javne odvodnje na otoku Krku za koji jedinice lokalne samouprave svake godine izdvajaju znatna sredstva. Svako naselje gradi svoj sustav odvodnje tako da se sanitarna otpadna voda prikuplja mrežom kanalizacijskih kolektora te odvodi na uređaje za pročišćavanje. Dosad je na Krku izgrađeno gotovo 10 tisuća kanalizacijskih priključaka, 120 km kanalizacijske mreže, 30 crpnih stanica i pet uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s mehaničkim predtretmanom. Izgrađen je i jedan biološki uređaj i to za potrebe naselja Dobrinj.

Zahvaljujući najavljenom projektu, u narednih nekoliko godina izgradit će se još 86 km kanalizacijske mreže, uz 26 crpnih stanica, nadogradit će se ili izgraditi šest uređaja za pročišćavanje otpadnih voda biološkoga tipa (Omišalj, Malinska-Njivice, Krk, Punat, Baška, i Klimno-Šilo), rekonstruirati 39 km vodovodne mreže te priključiti dodatnih 7.730 kanalizacijskih korisnika. U sklopu tog projekta izgradit će se i kompostana za zbrinjavanje mulja s uređaja za otpadne vode na postojećem odlagalištu otpada Treskavac.

Tim projektom kompletirat će se kanalizacijski sustav priobalnog dijela otoka Krka, osim Vrbnika koji, kao što je već rečeno, nije u tom programu (Vrbnik nije uključen zbog neisplativosti investicije – preveliki troškovi za mali broj korisnika prema kriterijima EU). Međutim, budući da je Hrvatska pri ulasku u EU potpisala ugovor kojim se obvezala da će za sve aglomeracije preko 2.000 stanovnika do 2023. riješiti odvodnju, Ponikve voda d.o.o. će riješiti i problem Vrbnika, neovisno o isplativosti investicije.

Autor: Milo