Pokret otoka – potpisnik deklaracije pametnih otoka u Bruxellesu

Objavio: Pokret Otoka - 12.03.2017.

Europski otoci posljednjih godina intenzivno eksperimentiraju s novim oblicima održivog življenja. Promiču inkluzivne  modele upravljanja javnim dobrima i isprobavaju različite poslovne modele, stvaraju  nove usluge, povećavaju korištenje novih tehnologija i obnovljivih izvora energije, educiraju stanovništvo i podižu svijest o ključnim izazovima održivosti kod sve većeg broja otočnih posjetitelja. Poznati kao kolijevke zadruga i zadružnog poslovanja koje je bilo jedan od glavnih pokretača otočnog razvoja, otoci su idealna područja za uvođenje  odgovornih ekonomskih i društvenih oblika. Živimo u vremenu kada otočnu dislociranost od kopna možemo iskoristiti kao prednost za stvaranje održivih modela življenja, a udaljenosti otoka doskočiti upotrebom novih tehnologija. . Upravo je to ideja koja vodi stvaranje  virtualne platforme Pokreta otoka, putem koje želimo educirati, osvještavati, povezivati i razvijati otočane i otoke.

Otoci su zapravo prirodni i društveni sustavi za sebe koji objedinjuju i karakteristike ruralnog i urbanog područja te sadržavaju sve što je potrebno za razvoj okolišno i društveno odgovornog načina življenja. NJihova dislociranost dodatno potiče osjećaj snalažljivosti i kreativnosti pri osmišljavanju inovacija, odgovornom korištenju raspoloživih resursa i upotrebi novih tehnologija. Samim time otoci imaju priliku postati ogledni primjeri nove ekonomije. Svjesni smo da će nam za razvoj otočnih potencijala i transformaciju istih u pametne ekonomije trebati kreativnosti i stručnosti za ostvarivanje sinergijskog djelovanja brojnih komponenata koje čine otočni razvoj: gospodarstvo, društvo, održivost, mobilnost, informacijsko-komunikacijske tehnologije, modeli cirkularne ekonomije, zakonodavstvo..

 

.

Zajedno s ostalim predstavnicima i partnerima iz skupine europskih lokalnih i regionalnih tijela uprave i razvojnih agencija te ostalim važnim dionicima koji predstavljaju svoje otoke, okupili smo se oko Inicijative pametnih otoka. Riječ je o inicijativi koja pristupom odozdo, od ideja i potreba samih otočana, prema gore želi ukazati na potrebu i mogućnosti profiliranja otoka  kao idealnih područja za razvoj tehnoloških, društvenih, okolišnih, ekonomskih i političkih inovacija. Potaknuti inicijativom Europske komisije “Pametni gradovi i društva”, osim energije, transporta i informacijsko-komunikacijskih tehnologija, dodatno smo uključili i aspekt vode i otpada čimedirektno adresiramo cirkularnu ekonomiju.

Potpisivanje Deklaracije održat će se 28. ožujka 2017. godine u Bruxellsu u organizaciji europskih parlamentaraca. Na ovom događanju na kojem će se okupiti brojni predstvanici europskih otoka, nas će predstavljati Maja Jurišić, predsjednica udruge Buđenje i voditeljica projekta Pokret otoka. Sudjelovanje na cijeloj manifestaciji i pridruživanju inicijativi pametnih otoka možemo zahvaliti dosadašnjoj uspješnoj suradnji s uredom Davora Škrleca, europskog zastupnika Zelenih u Europskom parlamentu. Ono što nas kao pokretače promjene najviše veseli je mogućnost daljnjeg umrežavanja, razmjene primjera dobre prakse iz ostalih dijelova Europe te buduća realizacija brojnih projekata održivog i odgovornog razvoja.