PLEMENITA PERISKA – Povećana smrtnost, u monitoringu sudjeluju i građani!

Objavio: Paula Bolfan - 01.09.2019.

Najveći endemski školjkaš Mediterana, plemenita periska (Pinna nobilis), strogo je zaštićena vrsta u Hrvatskoj. Poznata je i pod imenima: lostura, loščura, palastura.

Mediji su o masovnom pomoru pisali još prije ljeta. Prvi takav događaj u Jadranu zabilježen je u svibnju na Elafitima od strane Društva istraživača mora – 20000 milja koji surađuju s Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN). Uzrok tomu je kombinacija dva glavna uzročnik: parazit Haplosporidium pinnae i infekcija bakterijom Mycobacterium.

.
IUCN je 2018-te pripremio akcijski program kojim su dane smjernice kako pobliže istražiti trenutno stanje plemenite periske na pojedinom području.

Društvo 20000 milja u javnost je proslijedilo neke od smjernica koje su sami provodili na nekoliko lokacija diljem Jadrana. Situacija na Mediteranu ne izgleda sjajno, te se prema karti IUCN o stanju populacija iz lipnja 2019. vidi da ne postoji dio Mediterana koji nije pogođen ovom katastrofom.
.

foto: IUCN

Uslijed apeliranja građana da dojave lokacije s povećanom gustoćom jedinki plemenite periske, Društvo 20000 milja je prikupilo pozamašnu količinu informacija.

Građani su svakodnevno dojavljivali lokacije, ako su bili upoznati s područjima na Jadranu gdje su se jedinke periske mogu naći u povećanom broju, odnosno gdje je više od 20 jedinki na 100 kvadratnih metara. Dojave su pristizale u velikom broju putem Facebooka, e-maila, SMS-a i poziva.

Također su mnogi građani primili savjet te dojavljene lokacije obilazili i nekoliko puta tijekom sezone kako bi obavili svojevrsni monitoring i provjerili jesu li jedinke još uvijek žive. Ovakav pristup i briga od strane građana prema ovoj emblem vrsti Mediterana i uključenost koju su građani pokazali nije nešto što se često viđa te se srdačno zahvaljujemo svima koji su u bilo kojem obliku sudjelovali u sakupljanju ove velike baze podataka.

.
Građani su dojavili preko 60 dojava!

U protekla tri mjeseca raspolažemo s preko 60 dojava o područjima s velikom gustoćom plemenite periske duž jadranske obale od više od 100-tinjak građana. Većina lokacija tiče se hrvatske obale, no o tome koliko se proširio poziv na dojavu govori i činjenica da su neke dojave bile o lokacijama u susjednim zemljama: Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Većina građana je dojavila da su jedinke žive ili nisu mogli procijeniti, no nažalost, raste broj dojava o povećanoj smrtnosti. Uzorak širenja je očit, te se pomor širi s juga prema sjeveru.

Velika većina građana također izražava strah i napominje da se i dalje velika količina živih jedinki ili ljuštura vadi iz podmorja. Takve radnje su ilegalne i kažnjive po zakonu u obliku novčanih izdataka. Dobar primjer kako takve prakse smanjiti pokazale su se Info ploče na plažama s upozorenjem da se radi o staništima strogo zaštićene vrste te je njeno vađenje strogo zabranjeno. Takva praksa mogla bi se primjenjivati u većem broju te bi također bilo dobro da turističke zajednice koriste letke i plakate koje mogu besplatno preuzeti te postaviti u svojim uredim za edukaciju turista. Uz njih, građani koji imaju znanje također imaju veliku ulogu u edukaciji – savjetujemo: Nastavite opominjati i upozoravati da takvo djelovanje nanosi trajnu štetu ekosustavu te je kažnjivo do 500,00 kn po izvađenoj ljušturi.