Pepe Kalfot u emisiji: Kad se smijah tad i bijah

Objavio: Pokret Otoka - 04.11.2017.

U nakladi Matice hrvatske iz Visa i Komiže tiskana je druga zbirka čakavskih stihova Tonka Božanića Pepe, kalafota iz Komiže. Rođen je 6. siječnja 1947. u Komiži. Prvu zbirku “Za tebe harvaško mati” objavio je 1997., a drugo prošireno izdanje pojavilo se 2004. godine. Nastupio je na brojnim pjesničkim susretima, stalni je suradnik Radio Splita.

U knjizi “Sinjol vrimena” je 55 pjesama s predgovorom Davora Velnića i pogovorom Vande Franičević, s opsežnim rječnikom, akcentuiranih komiških riči, a knjizi je priložen i CD audio nosač zvuka na kojemu autor uvjerljivo i neponovljivo tumači 18 svojih pjesama, uvijem začinjenih pokojim vedrim i šaljivim prizvukom.
Čut ćemo ga i u našoj emisiji “Kad se smijah tad i bijah” nedjeljom nakon 10 sati..

Mladen Vuković

Foto: Pokret Otoka

pepe