PAŠMAN – Ugradnja RFID čitača na zelene spremnike

PAŠMAN – Ugradnja RFID čitača na zelene spremnike

Objavio: Andrea Beader - 26.06.2021.

Od četvrtka, 1. srpnja će se započeti s postavljanjem RFID transpondera, odnosno čipova na zelene spremnike za miješani komunalni otpad

 

Uz spremnike za miješani komunalni otpad uskoro će se na području općine Pašman početi dijeliti i spremnici za reciklabilni otpad, započeti će se s postavljanjem RFID transpondera, odnosno čipova na zelene spremnike za miješani komunalni otpad.

Čip će biti postavljen na zeleni spremnik te će omogućiti da se u trenutku pražnjenja spremnika zabilježi točan datum i vrijeme pražnjenja te pozicija pražnjenog spremnika.

Na taj način će se znati tko stvara koliko otpada, a prema tome će se izračunavati i cijena odvoza otpada. Naime, svaki korisnik plaćat će osnovni dio računa koji će biti fiksni te varijabilni dio računa koji će ovisiti o broju pražnjenja.

 

 

__________
Izvor: glasotoka.hr
Naslovna fotografija: Pexels.