PAG – Zaštićena oznaka izvornosti dodijeljena Paškom siru

PAG – Zaštićena oznaka izvornosti dodijeljena Paškom siru

Objavio: Marta Stupin - 06.01.2019.

Zaštićenom oznakom izvornosti jasno su definirane sirovine, opis gotovog proizvoda, geografsko područje proizvodnje, dokaz o porijeklu paškoga sira, postupak proizvodnje korelacija s geografskim područjem proizvodnje tj. pojedinosti i uzročno-posljedične veze  geografskog područja, kakvoći i karakteristikama proizvoda.

Šime Gligora, direktor Sirane Gligora, ovakvu zaštitu pozdravlja.

“Naša sirana od samih početaka Paški sir proizvodi isključivo iz mlijeka Paške ovce s otoka Paga, dok se pri proizvodnji naših ostalih sireva, kravljih, kozjih, ovčjih i miješanih, koristi isključivo mlijeko iz Hrvatske, u velikom dijelu s područja sjeverne Dalmacije.”

paški sir

Paški sir je isključivo proizvod iz ovčjeg mlijeka ovaca s otoka Paga, limitirane proizvodnje definirane količinom ovaca, mlijeka i razdobljem proizvodnje kako sira tako i Paške skute.

Sljedeća razina zaštite je ona na razini EU koja će osim zaštite uvelike pripomoći etabliranju i prodaji Paškoga sira u Europi i svijetu, sigurno doprinijeti dodatnim financijskim potporama i poticati uzgoj ovaca za mužnju na prostoru otoka Paga što u konačnici znači ostanak domicilnog, ali i priljev određenog broja stanovnika na otok, bavljenje stočarstvom i poljoprivredom te u konačnici razvoj mljekarske i sirarske industrije.

Pred udrugom je sada zaštita Paške skute, proizvoda koji se ponekad nezasluženo zaobilazi i stavlja u drugi plan. Radi se o albuminskom delikatesom siru kojeg krase svi epiteti izvornosti, tradicije, proizvodnje i okusa kao i Paški sir.

_________
Izvor: ezadar.rtl.hr
Fotografije: gligora.hr