PAG – Za plažu Zrće se donosi urbanistički plan

PAG – Za plažu Zrće se donosi urbanistički plan

Objavio: Andrea Beader - 03.12.2020.

Napokon se donosi urbanistički plan uređenja plaže Zrće. Ovo je pitanje budućnosti i vizije razvoja Novalje kao turističke destinacije. Odlukom gradonačelnika Grada Novalje 21. listopada ove godine za javnost je otvoren javni uvid u trajanju od 30 dana na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja turističke zone Zrće.

Izuzetno važan dokument o kojem ovisi budućnost Zrća, pa tako i Novalje kao turističke destinacije. Također, ovim dokumentom napokon će se uvesti reda i stabilizirati situacija na Zrću, te time stvoriti preduvjeti za održivi rast, kako samog Zrća, tako i Novalje.

Kako i GUP, tako i UPU su ključni alati kojim gradovi tj. destinacije imaju u svojim rukama, a kojim jasno definiraju buduću plansku, stratešku i održivu viziju razvoja grada.

Tu se slobodno mogu referirati i na činjenicu, kako turizam ne razvijaju Ministarstvo turizma i sporta i HTZ, iako igraju važnu ulogu i stavljaju određene okvire, no razvojem turizma se ponajviše bavi sama destinacija.

Zbog epidemioloških mjera javno izlaganje UPU-a plaže Zrće bilo je ograničeno za mali broj ljudi, te se iz tog razloga izlaganje prenosilo uživo putem YouTube kanala TV Novalja, a koje je dostupno kako na digitalnim kanalima, tako i na stranicama grada Novalje.

Nakon pregledavanja javnog izlaganja više puta ( koji je i bio motiv za pisanje članka ) nisam mogao prenijeti informaciju o istom, a da ne sagledam širi kontekst i povijest Zrća te pokušam objektivno prenijeti cijelu priču. Tako je i nastao ovaj prilog, a nakon priopćenju gradonačelnika grada Novalje, Ante Dabe, kao osvrt na javno izlaganje, odlučio sam i kontaktirati gradonačelnika za izjavu.

 

O Zrću

 

Zrće je svjetska priča, a festivali u klubovima na Zrću doveli su najpoznatije svjetske DJ-je i glazbenike. I to u Hrvatsku, otok Pag tj. na Zrće. Radi se o ogromnoj globalnoj promociji, ne samo Zrća i Novalje, nego i cijele Hrvatske. Budimo iskreni te se zapitajmo tko bi na europskom tržištu ikada čuo za otok Pag i grad Novalju, a da nije bilo Zrća. Zrće je veliki generator turističkog i gospodarskog razvoja grada Novalje. Da, bilo je i prije Zrća turizma, a bilo bi i bez Zrća, no sasvim je jasno kako je Zrće omogućilo jednu totalno drugačiju turističku priču, ubrzani razvoj i jednu novu perspektivu.

Naravno, kao i u svemu, sve ima svoje prednosti i mane, pa tako i festivalski turizam, no upravo zato, turizmom se moramo baviti, strateški i održivo, a ne da nam se on događa.

Kao što možemo vidjeti u Hrvatskoj, zbog stihijskog razvoja danas plaćamo velike račune. Puno je skuplje i teže ispraviti neke krive drine, a neke niti možemo više ispraviti jer smo uništili prostor kao naš najvrjedniji resurs. Tako je i Novalja imala, a i djelomično dalje ima, izazov kako regulirati negativne efekte festivalskog turizma koji je primarno namijenjen mladima, kao što su opijanja u centru grada, kršenja javnog reda, prevelike buke, uništavanja javne imovine i sve druge negativne strane koje dolaze prirodno s tom vrstom turizma. Pitanje je kako ih regulirati i staviti u jedan održivi okvir, da bude win-win za sve. Moguće? Apsolutno, no upravo je strateški i održivi razvoj rješenje.

Naravno puno je teže ispravljati greške ili loše navike, nego kada ih u startu jasno postavimo, ali svakako je moguće. Izazov u kojem kao i u svemu moramo pristupiti s više strana, te je potrebno vrijeme i kontinuiran rad te komunikacija.

S jedne strane najveći problem Zrća je bio brzi rast popularnosti i veličina uspjeha, a koji nije bio strateški. Tako su se brzo pojavili mnogi problemi jer destinacija nije bila spremna za isti. Od infrastrukture, ponašanja mladih u centru Novalje, buke i nereda, nezadovoljstva lokalnog stanovništva do pitanja percepcije turističkog proizvoda.

Također, iz tog razloga vrlo brzo se pokazalo kako je veliki problem što u startu nisu bili jasno postavljena “pravila igre”, te sam koncept razvoja kako plaže Zrća, pa tako i Novalje kao destinacije. Zrće je godinama izazvalo velike raspore u Novalji, s jedne strane donijelo je ogromnu popularnost, a time i puno veće prihode lokalnom stanovništvu, pa time i puno veći proračun gradu, dok s druge strane veliko nezadovoljstvo ponašanjem mladih turista u Novalji. Nije to ništa što se nije dogodilo mnogim destinacijama koje su naglo ostvarile uspjeh i odjednom počele privlačiti veliki broj turista.

Bez obzira na to što se godinama sa Zrća šalju negativne medijske slike, ipak je Zrće pozitivna priča. Priča koja je donijelo svjetsku slavu Novalji, no došlo je do trenutka pucanja i upitne budućnosti, upravo zato što nije bilo reda, jasne vizije razvoja i sasvim sam siguran kako bi se uskoro cijela priča oko Zrća urušila. Jednostavno situacija nije bila održiva.

Svim partnerima na plaži Zrće pa tako i gradu Novalji i lokalnom stanovništvu, mora biti jasno, kako jedino sinergijom i strateškim pristupom mogu dovesti situaciju u dugoročnu isplativu za sve. Kao što je i Dubrovnik krenuo u jednu novu održivu strategiju razvoja, tako mora i Novalja i Zrće, jer bi se u protivnom cijela kuća od karata urušila. A to nikom nije u interesu.

A prvi korak ka tome je svakako donošenje Urbanističkog plana uređenja plaže Zrće te nove vizije razvoja turizma Novalje.

 

Koncesija na pomorsko dobro

 

No, da se vratimo na plažu Zrće i koncesiju na pomorsko dobro, oko kojeg se već dugo vode sukobi između više strana. Po važećem Zakonu o pomorskom dobru plaže su dane na upravljanje županijama, te tako županije raspisuju natječaj za koncesije na pomorskim dobrima.

Iako je opći konsenzus struke, gospodarstvenika i lokalne samouprave da se postojeći Zakon o pomorskom dobru mora mijenjati, jer upravljanje pomorskim dobrom treba prepusti lokalnoj samoupravi, a ne županijama, što je trenutno slučaj. No, to je jedna druga rasprava.
Tako je Ličko-sinjska županija prema Odluci stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru, kojeg je potvrdila i Skupština Ličko-senjske županije još 2017. godine, među četiri ponude, koncesiju nad plažom Zrće dodijelila konzorciju “Cocomo” na 20 godina. Inače, riječ je o konzorciju šest tvrtki. Nositelj ponude je tvrtka Cocomo d.o.o. u vlasništvu ugostitelja iz Novalje, te tvrtke Telur, ugostiteljski obrt Arkada, Vodeni sport Fero-Term , Kamgrad i Klemm Sigurnost.

Također, tu moramo spomenuti i kako osim grada Novalje ( koji predstavlja javni interes lokalnog stanovništva kao i viziju razvoja grada ) , koncesionara plaže Zrće ( konzorcij Cocomo ) imamo i konzorcij vlasnika postojećih klubova na Zrću. Dakle, možemo reći kako se radi o tri strane, koje svaka za sebe ima svoj interes. Poslovni subjekti ( koncesionari ) naravno imaju poslovni interes ostvariti financijsku zaradu, što je apsolutno legitimno niti je sporno ( to je i smisao poduzetništva, ostvariti zaradu ). Dok grad Novalja ima interes da se Zrće kvalitetno razvija u kontekstu vizije turističke destinacije, kao i javni interes da plaža kao pomorsko dobro ostane plaža otvorena za sve.

 

Problem s davanjem koncesije

 

No, u ovoj priči ime konzorcija nije važno. Glavni problem je nastao jer je Ličko – senjska županija pokrenula natječaj za davanje koncesije, a da na istoj plaži nije definiran UPU ili Urbanistički plana uređenja plaže Zrće. U gradskoj upravi Novalje su se žalili na odluku o pokretanju natječaja za koncesiju i naveli argumente kako je Županija u propozicijama natječaja prejudicirala namjenu i ostale uvjete prostornog uređenja za navedeno područje, iako UPU Zrća tek treba donijeti.

Kao što znamo, urbanistički plan jasno definira uređenje i sadržaje na plaži. Pa se stoga postavlja logično pitanje: Zašto se išlo u davanje koncesije za plažu Zrće, a da na istoj nije definiran urbanistički plan? Te kako je bilo koji ponuđač, pa tako i trenutni koncesionar mogao išta dugoročno planirati, a radi se o velikim investicijama kao i obavezama prema Ugovoru o koncesiji ( 65,5 milijuna kuna – fiksni i varijabilni dio ), ako ne zna kako će prema budućem UPU biti definirana plaža? Parametar koji upravo sve definira. Također, zašto se pokrenuo cijeli proces, ako je grad Novalja bila protiv istog, upravo zbog činjenice jer još nije definiran UPU čija je izrada bila u tijeku temeljem odluke iz srpnja 2016. godine?

 

 

__________

Izvor: hrturizam.hr

Naslovna fotografija: unsplash.com