PAG – Stručni teren Kluba studenata geografije: ”Mjesečev otok 2030. – Vizija pametnog otoka”

PAG – Stručni teren Kluba studenata geografije: ”Mjesečev otok 2030. – Vizija pametnog otoka”

Objavio: Paula Bolfan - 29.09.2019.

U proteklih nekoliko godina, članovi Kluba studenata geografije imali su prilike posjetiti čitavu Hrvatsku pa su se tako u Puli studenti bavili prenamjenom vojne baštine, u Baranji potencijalima ruralnog turizma, na Ugljanu proizvodnjom ribe, a kao sljedeća destinacija odabran je otok Pag

Stručni teren Kluba studenata geografije pod nazivom ”Mjesečev otok 2030.  – Vizija pametnog otoka” održat će se od 04. do 06. listopada diljem otoka Paga, s uvodnim predavanjem na institutu za turizam u Zagrebu, u utorak, 01. listopada u 17.00 sati.
.

.
Problematika kojom će se studenti na terenu baviti su aktualni prostorno-razvojni konflikti na otoku, budući razvojni smjerovi otoka u sljedećem desetljeću te inicijativa ”pametni otoci” kao potencijalni smjer razvoja.  Studenti će imati priliku posjetiti velik broj lokacija na otoku – Lunske maslinike, plažu Zrće, grad Novalju, Novaljsko polje i Boškinac, siranu Gligoru, Metajnu, grad Pag, vjetroelektranu Ravne i dr.

Stručni teren održava se od 04. – 06. listopada na otoku Pagu.

.
Program terena – 1. dan

Program terena započeti će uvodnim predavanjem u Gradskoj knjižnici u Novalji na koje će prof. Anica Ćuka uvesti studente u probleme hrvatskih otoka, dok će predstavnici lokalne samouprave uvesti studente u lokalnu problematiku.

Nakon uvodnog predavanja, studenti će se uputiti prema plaži Zrće koja se smatra najvažnijim prostornim konfliktom u Novalji, ali i na čitavom otoku. Epilog za prvi dan predstavit će posjeta Novaljskom polju – jednoj od poljoprivredno najplodnijih zona na otoku te kompleksu Boškinac. Dan će završiti s predavanjem o potencijalima GIS tehnologija u kreiranju strategija razvoja ”pametnih otoka”.

.
Program terena – 2. dan

Drugi dan sudionici će započeti pješačenjem po jednoj od mnogobrojnih staza u Metajni kako bi imali prilike doživjeti ”mjesečev” krajolik. Osim toga, imati će prilike posjetiti i Lunske maslinike poznate po tome što se tamo nalazi oko 80 tisuća stabala divlje masline te najstarije stablo divlje masline na svijetu, staro oko 1600 godina.

Za kraj predviđena je i posjeta jednoj od najbogatijih općina u Hrvatskoj prema nekim istraživanjima, općini Kolan. U općini Kolan studenti će moći posjetiti pogon sirane Gligore te kušati neke od najnagrađivanijih sireva na svijetu.

.
Program terena – 3. dan

Treći dan studenti će boraviti na prostoru grada Paga. Početak dana predviđen je za uspon na vjetroelektranu Ravne i predavanje udruge Supeus o trenutnom stanju i potencijalima energetske tranzicije na hrvatskim otocima. Nakon uspona, studenti će putem anketnog ispitivanja saznati stavove lokalnog stanovništva o trenutnim razvojnim problemima i idejama za budući razvoj u skladu s inicijativom ”pametni otoci”.

Ostatak dana predviđen je za obilazak grada Paga – Solana Pag, muzej paške čipke i dr. te slobodno vrijeme.

.
Multudusciplinarni pristup terena

Ovaj teren ima multidisciplinarni pristup te okuplja studente raznih struka – geografije, biologije, arhitekture, strojarstva i kemijskog inženjerstva, tj. članove BIUS-a, Supeus-a te Kluba studenata geografije Zagreb.

Prije samog terena predviđeno je predavanje u Institutu za turizam 1. listopada 2019. u 17h na kojem će sudionici imati priliku saznati više o problematici kojom će baviti na samom terenu.

Financijsku podršku projektu iskazali su Grad Novalja, Turistička zajednica Grada Paga, Zadarska županija, Ličko-senjska županija te Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu. Deklarativnu podršku iskazali su Pokret otoka, udruga Odraz, Otočni sabor, Anatomija otoka, Run Croatia, općina Kolan, EGEA Zadar, Geografski odsjek Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko geografsko društvo.

Više podataka o terenu moguće je pronaći na Facebook stranici: ”Mjesečev otok 2030. – vizija
pametnog otoka”

.
O klubu studenata geografije

Klub studenata geografije Zagreb je udruga studenata geografije sa Sveučilišta u Zagrebu koja djeluje od 1999. godine. Udruga nastoji organizirati velik broj stručnih i zabavnih događaja kroz godinu kojima se nastoji promovirati geografija kao znanost i potreba suvremenog svijeta. Jedan od možda čak i najdražih događaja članovima su stručni tereni na kojima studenti imaju priliku upoznati razne dijelove Hrvatske te produbiti poznavanje manje poznatih i nerazvijenih prostora Hrvatske.

__________
Izvor: Klub studenata geografije
Naslovna fotografija: Klub studenata geografije