PAG – Nabavljen CSC kontejner za dezinfekciju i kompostiranje

PAG – Nabavljen CSC kontejner za dezinfekciju i kompostiranje

Objavio: Andrea Beader - 27.02.2022.

Grad Pag je nabavio CSC kontejner za dezinfekciju i kompostiranje u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme

Grad Pag je, u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme (JP ZO 2/2021), nabavio CSC kontejner za dezinfekciju i kompostiranje volumena 30 m3. Spremnik je to koji je posebno razvijen za biološko prikupljanje i obradu otpada. Vrijednost opreme je 650.000,00 kuna, a FZOEU projekt sufinancira 60% – prenosi radiopag.hr

.
Cilj je povećati postotak odvojeno prikupljenog otpada

Uz to, Grad Pag je, u sklopu projekta Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada KK.06.3.1.09.0001. Sufinanciran iz OPKK Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Nabavljeno je 500 kanti HDPE za biootpad zapremine 120L i 1500 kanti HDPE za biootpad zapremine 80L. Nabavkom ovog kontejnera će se smanjiti količine odlaganja biorazgradivog otpada na odlagalištu odnosno povećao postotak odvojeno sakupljenog otpada, a sve u cilju ostvarenja Plana gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. koji propisuje mjeru od 60% odvojenog otpada.

 

__________
Izvor: radiopag.hr
Naslovna fotografija: Pixabay.