OTOČKI HUB – Energetske inovacije i njihov utjecaj na otočne sektore

OTOČKI HUB – Energetske inovacije i njihov utjecaj na otočne sektore

Objavio: Paula Bolfan - 07.09.2021.

U ponedjeljak, 09. rujna, u organizaciji Pokreta Otoka održan je online otočki HUB s temom ”Energetske inovacije i njihov utjecaj na otočne sektore”.

Šarena paleta struke i iskustva panelista pridonijela je sveopširnom pristupu temi energetskih inovacija na otocima. Panel je vodila Maja Jurišić, predsjednica udruge Pokret Otoka koja je iskustvo stekla radeći za Europsku komisiju, točnije u sklopu inicijalnog konzorcija Tajništva za čistu energiju EU otoka. Trenutno kao predsjednica regionalnog partnera Tajništva za otoke vodi projekt provedbe energetske tranzicije Cresko-Lošinjskog arhipelaga i otoka Korčule.

Gosti na panelu bili su Maja Pokrovac, predsjednica gospodarskog udruženja ”Obnovljivi izvori energije Hrvatske”, Ivan Zoković Cola, voditelj energetske tranzicije na otoku Korčuli, Marin Kukoč, diplomirani inžinjer agronomije i stručnjak za ruralni razvoje te Saša Predovan, ugostitelj i iznajmljivač s otoka Silbe koji je započeo proces implementacije solarnih panela na vlastitim objektima.
.

Zelena energetska tranzicija u Hrvatskoj je nedovoljno implementirana, o njoj se premalo priča. Priljev turista koji Hrvatska doživljava svake turističke sezone zahtjeva konkretne korake prema uvođenju obnovljivih izvora energije.

.
Cilj panela bio je predstaviti mogućnosti i prilike korištenja obnovljivih izvora energije zainteresiranoj javnosti

Panel je otvorila Maja Pokrovac uvidom u zakonodavni okvir korištenja i implementacije obnovljivih izvora energije. Naglasila je da je u Nacionalnom planu oporavka 37% sredstava namijenjeno zelenoj tranziciji i prilagodbi klimatskim promjenama. Kao izvor sredstava navela je Fond za zaštitu okoliša koji planira razne natječaje namijenjene građanima i pravnim osobama u potrazi za sredstvima sufinanciranja projekata implementacije sustava za dobivanje energije iz obnovljivih izvora.

Saša Predovan pričao je o vlastitom primjeru i procesu pripreme dokumentacije za prijavu na natječaj spomenutog Fonda. Važnim i neophodnim istaknuo je riješene vlasničke odnose, potpunu dokumentaciju o građevini i legalizaciji i zatraženje dopuštenja Elektre o korištenju priključka na mrežu.

Ivan Zoković član je čak tri energetske zadruge i dobro je upućen u procese energetske tranzicije putem zadrugarskih modela. Na panelu je predstavio svoje iskustvo na otoku Korčuli, ali se dotaknuo i teme korištenja obnovljivih izvora energije u svrhu gospodarenja otpadom, s posebnim naglaskom na bioplinska postrojenja i njihovu implementaciju, ali i na uvođenje električnih vozila u komunalnim poduzećima.

Marin Kukoč govorio je o mjerama ruralnog razvoja i poticajima koji se na poljoprivrednom planu mogu uzeti u obzir, ali i o mjerama za  nepoljoprivredne djelatnosti unutar ruralnog razvoja, točnije mjerama za ruralni turizam.

.
Obnovljivi izvori energije na hrvatskim otocima: Projekt desalinizacije na otoku Silbi

S obzirom na vrlo malen postotak korištenja obnovljivih izvora energija u Hrvatskoj u usporedbi s drugim zemljama Europe došlo se do zaključka da je zelena energetska tranzicija u Hrvatskoj nedovoljno implementirana, da se o njoj premalo priča i da priljev turista koji Hrvatska doživljava svake turističke sezone zahtjeva konkretne korake prema uvođenju obnovljivih izvora energije. Republika Hrvatska plaća uvoz struje, a ima sav prirodni potencijal sunca i vjetra da bi proizvodila električnu energiju samostalno.
.

Maja Pokrovac: ”Prijelaz na obnovljive izvore energije nije potreba isključivo zbog klimatskih promjena, već i zbog toga da pojedinci osiguraju vlastitu dostupnost i pristup izvorima energije.”

.
Spomenuo se i projekt desalinizacije na otoku Silbi za čiju je implementaciju izrađena predinvesticijska studija od strane Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a u suradnji s Pokretom Otoka. Specifičnost otoka Silbe je da nema izvor vode niti vodovodni sustav, već se voda na otok doprema brodom s kopna. Studija je u ljeto 2020. godine predstavljena otočkoj zajednici koja je vrlo dobro reagirala na nju, no nažalost ta je studija ostala u ladici, u očekivanju da će problem nedostatka vode na otoku riješiti lokalna samouprava. Iako je lokalna samouprava također izradila predinvesticijsku studiju za implementaciju desalinizatora za cijeli zadarski arhipelag, ona u svom projektu nije prepoznala važnost uparivanja desalinizatora s fotonaponskom elektranom umjesto spajanja na već nestabilnu elektroenergetsku mrežu.

.

Važnost lokalne samouprave u procesu energetske tranzicije

Osim privatnih ulaganja u obnovljive izvore energije spomenuta je važnost lokalne samouprave, njenog razumijevanja potrebe korištenja obnovljivih izvora energije, spremnosti na suradnju s drugim lokalnim samoupravama u smislu prepoznavanja i preuzimanja primjera dobre prakse, ali i suradnje s građanima putem modela javno privatnog partnerstva.

Model javno privatnog partnerstva u Hrvatskoj je iznimno slabo zastupljen, gotovo da ga i nema. Radi se o suradnji lokalne samouprave sa zajednicom okupljenom u zadrugu, koja na taj način ulaže u sustave obnovljivih izvora energije, a njeni članovi imaju pravo glasa u upravljanju energijom (npr. postavljanju cijena za otkup energije!). Primjer dobre prakse dolazi iz Križevaca u kojem su građani i lokalna samouprava surađivali u projektu ”Križevački sunčani krovovi” i zajednički pokrenuli crowdfunding kampanju za prikupljanje sredstava, uz pomoć Zelene energetske zadruge.

.

Zaključak

Zaključak panela je da razloga za ulaganje u obnovljive izvore energije ima na pretek, ali da su najvažniji od njih osobna korist i ekološka održivost i odgovornost. Iako nam je pojam takvog ulaganja stran i o njemu se ne govori baš mnogo, svaki pojedinac, fizička osoba, poslovni subjekt ali i društvo u cjelini ima koristi od ulaganja i implementacije sustava obnovljivih izvora energije i postalo je vrlo jasno da je to neizbježna budućnost. Ne samo da je ulaganje u obnovljive izvore energije poželjno, već će se prema EU direktivama u bliskoj budućnosti za korištenje drugih oblika energije naplaćivati financijske naknade.

.
.
Ovaj je panel tek mali uvod u različita domaća i međunarodna događanja koja se na tu temu očekuju u budućnosti:
.

  • Virtual Island Summit, sedmodnevno online događanje s različitim otočnim temama kojem se besplatno možete pridružiti prijavom na www.islandinnovation.co
  • DANI SUNCA, konferencija o obnovljivim izvorima energije koja će se u rujnu održati na otoku Hvaru, a o kojoj više možete saznati na službenim stranicama  organizatora www.islandmovement.eu i www.oie.hr

_________

Autorica: Paula Bolfan
Naslovna fotografija: Mirna Dalić / Pokret Otoka