ODRŽIVI OTOCI – Uvod u temu ”Koncesionar – zaštitnik hrvatskog obalnog pojasa”

ODRŽIVI OTOCI – Uvod u temu ”Koncesionar – zaštitnik hrvatskog obalnog pojasa”

Objavio: Paula Bolfan - 01.12.2022.

”Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, ima njezinu osobitu zaštitu, a upotrebljava se ili koristi pod uvjetima i na način propisan Zakonom”

Poprilična bura digla se oko novog Prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, mnogobrojni aktivisti, organizacije civilnog društva i pojedinci digli su se na noge kako bi stali ilegalnim gradnjama, nasipanjima plaža, zatvaranjem kupališta i slično.

Tema ”Koncesionar – zaštitnik pomorskog dobra” za cilj ima doznati kojim se postupkom dodjeljuju koncesije i koncesijska odobrenja, za što je odgovoran davatelj koncesije, što mora zadovoljiti ponuđač odnosno budući ili trenutni koncesionar, kako mora brinuti o zaštiti okoliša na koncesioniranom području ili području na kojem obavlja gospodarsku djelatnost.

Temu ’’Koncesionar – zaštitnik hrvatskog obalnog pojasa’’ obrađuje Paula Bolfan u sklopu programa ”Čovječanstvo na raskrižju: Hrvatski otoci na putu prema zelenoj tranziciji” sufinanciranog sredstvima Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija.

.
Pomorsko dobro

Pomorsko dobro su:

 • unutarnje morske vode i teritorijalno more, njihovo dno i podzemlje, te
 • dio kopna koji je po svojoj prirodi namijenjen općoj upotrebi ili je proglašen takvim, kao i sve što je s tim dijelom kopna trajno spojeno na površini ili ispod nje.

Dijelom kopna smatraju se:

 • morska obala,
 • luke,
 • nasipi,
 • sprudovi,
 • hridi,
 • grebeni,
 • plaže,
 • ušća rijeka koje se izlijevaju u more,
 • kanali spojeni s morem, te
 • u moru i morskom podzemlju živa i neživa prirodna bogatstva.

U sljedećih nekoliko članaka upoznat ćemo se s pojmom koncesija i koncesijskih odobrenja u Republici Hrvatskoj, s koncesionarima sportskih luka i lučića, sidrišta, upraviteljima kampova i stručnjacima u pomorskom dobru kako bi pobliže opisali kako se koncesionari trebaju ponašati prilikom održavanja koncesije, što je moralo, etički i ekološko te kako bismo bili spremniji reagirati ako se ikad sretnemo s kršenjem tih odredbi…

_______________
Autor: Paula Bolfan
Naslova fotografija: Pixabay