ODRŽIVI OTOCI – Primjer dobre prakse: Green Hysland

ODRŽIVI OTOCI – Primjer dobre prakse: Green Hysland

Objavio: Paula Bolfan - 28.10.2022.

U sklopu teme ”Financijski alati za provedbu zelenog plana na otocima” kao primjer dobre prakse prikazat ćemo projekt Green Hysland

Proizvodnjom zelenog vodika iz solarne energije i isporukom krajnjim korisnicima u svojstvu turizma, prometa, industrije i energetike, formira se lokalna zelena mreža za upotrebu topline i električne energije.

Temu obrađuje Andrea Beader u sklopu programa ”Čovječanstvo na raskrižju: Hrvatski otoci na putu prema zelenoj tranziciji” sufinanciranog sredstvima Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija.

.
GREEN HYSLAND

Cilj projekta je postaviti potpuno funkcionalni vodikov (H2) ekosustav na otoku Mallorca u Španjolskoj, pretvarajući otok u prvo europsko čvorište vodika u južnoj Europi.

Projekt je dio plana prema  energetskoj neutralnosti do 2050. koji je predodredila Europska unija.

Cilj projekta je koristiti vodik koji će pomoći u povećanju prodora obnovljive energije u balearskom energetskom sustavu, pokazujući spajanje sektora i sektorsku integraciju, te ostvariti kretanje prema potpunoj dekarbonizaciji gospodarstva.

.
Projekt će se replicirati i na drugim otocima u Europi i šire

GREEN HYSLAND projekti pružit će Europi dobar primjer za replikaciju nacrta za dekarbonizaciju otočnih gospodarstava i operativni primjer doprinosa H2 energetskoj tranziciji i ciljevima neto zero 2050.

U početnoj je fazi razvoj replikacijskih iskustava i poslovnih modela predviđen na pet otoka Europske Unije: (Madeira – PT, Tenerife – ES, Aran – IE, Grčki otoci i Ameland – NL) te na širem području (Čile i Maroko).

_________
Autorica: Andrea Beader
Naslovna fotografija: Pixabay