ODRŽIVI OTOCI – Kružnim gospodarstvom do optimalnih resursa: Intervju s komunalnim društvom Cres Lošinj

ODRŽIVI OTOCI – Kružnim gospodarstvom do optimalnih resursa: Intervju s komunalnim društvom Cres Lošinj

Objavio: Dubravka Jericevic - 21.10.2022.

U sklopu teme ”Kružnim gospodarstvom do optimalnih resursa” razgovarali smo s Komunalnim društvom Cres Lošinj o projektu “Čuvajmo naše otoke za one koji tek dolaze” te o njihovim iskustvima u educiranju mladih

Nakon intervjua s Regionalnom razvojnom agencijom Međimurje u sklopu teme “Kružnim gospodarstvom do optimalnih resursa” Dubravki Jeričević s otoka Korčule na pitanja je odgovorila Sabina Sirovica iz Komunalnih usluga Cres Lošinj.

Ovo komunalno društvo djeluje na području Cresa, Lošinja i okolnih otoka – Suska, Unija, Ilovika i Srakana. Uključeni su u provedbu projekta “Čuvajmo naše otoke za one koji tek dolaze” te su poznati po brojnim edukacijama mladih već od vrtićke dobi. Djeca i mladi se informiraju o raznim temama vezanim uz zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom.

U nastavku doznajte kako su uopće krenuli u projekt, s kojim su se preprekama susretali te kakva su njihova iskustva u radu s mladima. Također možete doznati što je morska škovacera.

 

Provodite projekt „Čuvajmo naše otoke za one koji tek dolaze“ u suradnji s Hrvatskom udrugom stanara i suvlasnika zgrada i Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ. Možete li nam reći nešto više o tome kako je došlo do suradnje i koji su glavni ciljevi projekta?

Komunalne usluge Cres Lošinj u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ i Hrvatskom udrugom stanara i suvlasnika zgrada sudjelovale su u projektu „Mobilni EKO kutak“ pri čemu su održane edukacije o održivom gospodarenju otpadom i energetskoj učinkovitosti kao faktorima zaštite okoliša te prevenciji zdravstvenih rizika i promociji zdravlja u sklopu međusektorskog multidisciplinarnog programa za učenike 6-ih razreda OŠ Maria Martinolića u Malom Lošinju i OŠ Frane Petrića u Cresu. U sklopu programa napravljena je digitalna brošura „Čuvajmo naše otoke za one koji tek dolaze“.

Za potrebe provođenja programa u prostoriji škola postavljena je i izobrazno-informativna izložba koja se sastoji od 32 plakata te popratnih eksponata za bolje razumijevanje pojma kružnog gospodarstva i održivog razvoja.

komunalnim

Poziv na suradnju uputio nam je gospodin Milan Jokić, ujedno i urednik brošure. Odmah smo se zainteresirali i prihvatili suradnju jer u ovom projektu sudjeluju još i otoci Krk, Rab, Liburnijska rivijera, priobalje i Gorski kotar. Napravili smo korisnu brošuru svaki zasebno sa svim važnim informacijama i specifičnostima našeg područja vezano za gospodarenje otpadom.

Glavni cilj projekta svakako je podizanje svijesti javnosti o potrebi očuvanja okoliša i prirode u svim oblicima gospodarskog i društvenog djelovanja.

 

S kojim ste se sve preprekama susretali u vašim početcima i postoje li i danas neke prepreke koje vam predstavljaju problem?

Kao glavna prepreka svakako je bila epidemija koronavirusa kao i kod svih drugih. Obzirom da na to nismo mogli utjecati prilagodili smo se situaciji i to vrijeme iskoristili za pripremu  brošure te ostale radove koje smo u to vrijeme mogli odraditi. Popuštanjem mjera nastavili smo svoj rad na projektu održavanjem edukacija po školama. Također, nastavili smo i svoju redovnu suradnju sa školama i vrtićima na našim otocima u pogledu održavanja prezentacija i posjeta reciklažnim dvorištima.

 

Provodite edukacije mladih s ciljem stvaranja novih navika. Jesu li mladi zainteresirani za Vaš projekt? Koje aktivnosti provodite kako biste informirali i educirali građane?

Mogu reći da jesu. Kako je u ovom projektu uz edukaciju bila je postavljena i izložba sa plakatima koji predstavljaju sadržaj brošure sa edukativnim materijalima i edukativnim videom pažnju smo im svakako privukli. Mladi su općenito zainteresirani posebice jer organiziramo i  posjet reciklažnim dvorištima gdje iz prve ruke imaju priliku vidjeti silnu količinu otpada koji svatko od nas proizvede. Zapravo posjetom uvide da svaki otpad nije smeće i da ga ponekad odbacimo jer nama više ne treba, ali on se može i dalje koristiti ili prenamijeniti u nešto drugo. I tako iz prakse, učenici uvijek pronađu nešto korisno i sa sobom uzmu taj otpad.

komunalnim

Što se tiče educiranja građana imali smo otvoreni info pult na koji su građani mogli  postavljati svoja pitanja i nejasnoće u vezi odvojenog prikupljanja otpada, naručivanja odvoza glomaznog otpada, dovoženja otpada na reciklažna dvorišta te raznih drugih informacija. O svim bitnim i novim informacijama građane informiramo putem medija – radija i našeg otočkog portala kao i putem dijeljenja letaka s novim korisnim informacijama.

 

Surađujete i s dječjim vrtićima. Što je po Vama najbitnije usvojiti u najranijoj dobi, koliko je zahtjevno educirati najmlađe?

Tako je, provodimo edukacije od najmlađih sudionika – vrtićkih skupina koji su moram naglasiti već upućeni o važnosti odvajanja otpada i recikliranja jer u svojim vrtićima oni već provode program odgoj za okoliš i održivi razvoj. Imaju i zlatni status Međunarodnog programa eko-škola. Educiranje manjih skupina nekako je najbolje provoditi kroz igru, edukativna videa i kroz posjete reciklažnih dvorišta.

 

Kako ocjenjujete interes šire javnosti za vaš projekt? Što biste savjetovali drugima koji se odluče na nekakav sličan projekt?

Za provedbu edukacija ovoga projekta svakako su bile zainteresirane škole OŠ Maria Martinolić u Malom Lošinju i OŠ Frane Petrića u Cresu gdje smo održali edukacije. Iako su  već i upućeni u važnost odvajanja otpada i njegovu problematiku nikada nije naodmet to ponovno ponavljati, posebice zbog te specifične teme koja je jako važna za budućnost svih nas. Svakako sugeriram svima koji imaju mogućnost sudjelovati u sličnom projektu da se uključe, jer osim što na kraju napravite kvalitetni materijal koji će nam koristiti u daljnjem radu steknete i jedno pozitivno iskustvo kroz upoznavanje novih ljudi i usvojite nova korisna saznanja.

 

Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o., s partnerom Županijskom lučkom upravom Cres također su nositelj projekta Morska škovacera – sustav automatskog prikupljanja plutajućeg otpada u moru. Možete li nam reći nešto više o tom projektu?

Morska škovacera je plutajuća kanta za smeće – uređaj koji kontinuirano filtrira morsku vodu skupljajući plastiku, mikroplastiku, deterdžente, ulja i ostale materijale s površine, sprečavajući ih da otplutaju na otvoreno more ili padnu na dno gdje mogu naštetiti morskoj flori i fauni. Uređaj u prosjeku sakupi oko 1,5 kg plutajućeg otpada na dan. Cilj ovog projekta jest podizanje svijesti cjelokupne javnosti o problematici plutajućeg otpada i plastike u moru, a dio je šireg nastojanja Grada Cresa i otočne zajednice u smanjenju uporabe plastike i stvaranju morskog otpada.

Projekt je provelo naše komunalno poduzeće u suradnji sa Županijskom lučkom upravom Cres, a financiran je putem Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, kroz FLAG Natječaj za Mjeru 2.1. Očuvanje okoliša i poticanje na održivo upravljanje prirodnim resursima.

Uređaj je postavljen na vidljivom mjestu u creskoj luci na kojem se može privući pozornost, kako korisnika luke tako i prolaznika (građana i turista) te ih podsjećati o potrebi „zelene tranzicije“, odnosno o potrebi brze i učinkovite implementacije najnovijih rješenja u upravljanju i očuvanju čistoće mora. Plutajuća kanta postavljena je u siječnju 2022. godine. Nabavom i instaliranjem morske škovacere, luka Cres postala je dio mreže korisnika tog uređaja te ujedno i globalne inicijative za zaštitu morskog okoliša. Luka Cres će se korištenjem uređaja posebno istaknuti u ovom dijelu Europe, s obzirom na to da se u Jadranskom moru (područje Italije, Crne Gore i Hrvatske) nalaze trenutno samo 7 takvih uređaja.

Tema ”Kružnim gospodarstvom do optimalnih resursa” dio je programa Čovječanstvo na raskrižju: otoci na putu prema zelenoj tranziciji” financiranog iz Fonda za pluralizam Agencije za elektroničke medije.

___________

Autorica: Dubravka Jeričević
Naslovna fotografija: kucl