ODRŽIVI OTOCI – Financijski mehanizmi za zelenu tranziciju: LAG Mareta

ODRŽIVI OTOCI – Financijski mehanizmi za zelenu tranziciju: LAG Mareta

Objavio: Paula Bolfan - 21.10.2022.

Razvojne agencije i LAG-ovi ključni su u provedbi zelene tranzicije na hrvatskim otocima

U intervjuu razgovaramo sa Sanjom Rukavinom, voditeljicom LAG-a Mareta koji Obuhvaća geografsko područje općina Preko, Kali, Kukljica, Sali i Privlaka te Grada Nina i Zadra. U LAG-u Mareta se nalazi i 13 naseljenih otoka što je čak 28% naseljenih otoka u Hrvatskoj.

Glavni cilj LAG-a Mareta je:

”pokretanje i podrška ukupnom ruralnom razvoju na teritoriju kojeg obuhvaća, uz promicanje višedioničkog i višesektorskog pristupa razvoju. Naši članovi su sve općine i gradovi koj se nalaze u geografskom obuhvatu LAG-a, zatim ostale javne ustanove, gospodarski sektor – tvrtke, zadruge, obrti, poljoprivredna gospodarstva te civilni sektor, odnosno udruge i fizičke osobe”

Temu ”Financijski mehanizmi za provedbu zelene tranzicije na hrvatskim otocima” obrađuje Andrea Beader u sklopu programa ”Čovječanstvo na raskrižju: Hrvatski otoci na putu prema zelenoj tranziciji” sufinanciranog sredstvima Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija.

.
Jeste li upoznati s pojmom zelene tranzicije i programom Europskog zelenog plana? Koje aktivnosti Vaša organizacija provodi po tom pitanju?

Da upoznata sam s pojmom zelene tranzicije. LAG Mareta priprema Lokalnu razvojnu strategiju za razdoblje 2023.-2027. godine te obavlja niz konzultacija sa stanovnicima s područja LAG-a kako bi u skladu s iskazanim interesom stanovništva pripremila ciljeve i mjere za provedbu nove LRS, u sklopu koje će se odlučiti (Skupština LAG-a) da li će i koje mjere uključivati horizontalno ili vertikalno.

.
Prema Vašem iskustvu, koji su najvažniji problemi s kojima se susreću otoci i otočno stanovništvo?

Glavni problemi proističu iz prometne povezanosti s kopnom, nepostojanju međuotočne prometne povezanosti te problem školovanja (prije svega srednjoškolskog obrazovanja).Ovo su glavni problemi koje ističu stanovnici otoka, prema mom iskustvu. Također problem je i nedovoljna kvaliteta komunalne i društvene infrastrukture te nedostatak stalnih radnih mjesta.

.
Koje su prioritetni ciljevi provedbe zelenog plana na otocima, postoje li projekti ili programi zelene tranzicije koje provodite na otocima?

Za LAG Mareta će u idućem razdoblju 2023-2027 godine prioritetni ciljevi biti vezani za zaštitu okoliša, bioraznolikost, poljoprivredu te ruralno gospodarstvo. To je samo prijedlog, a konačan stav će se znati do kraja travnja i ovisit će o Skupštini LAG-a i interesu na terenu te usklađenosti s ciljevima SPZZZ 2023-2027 s koji mase nova LRS LAG-a Mora uskladiti.

.
Koji izvor financiranja smatrate najvažnijim za provedbu projekata i programa zelene tranzicije na otocima? Znate li za neke koji su namijenjeni organizacijama civilnog društva na otocima?

Izvora ima različitih, pitanje je koliko udruga koje djeluju na otocima ima dovoljan financijski i ljudski potencijal za provedbu.

.
Koji biste primjer dobre prakse na području zelene tranzicije izdvojili na hrvatskim otocima?

Gospodarenje otpadom na otoku Krku, oporaba komine na otoku Krku.

__________
Autor: Andrea Beader
Naslovna fotografija: Pixabay