OBAVIJEST – Sustav evidencija lokacija odbačenog otpada je pušten u punu funkciju

OBAVIJEST – Sustav evidencija lokacija odbačenog otpada je pušten u punu funkciju

Objavio: Mirna Dalić - 15.11.2020.

Sustav evidencije lokacija odbačenog otpada ELOO pušten je u punu funkciju. Njegovo korištenje je od 23.10.2020. obavezno za sve jedinice lokalne samouprave.

 

O projektu ELOO

Radi se o sustavu koji čini sastavni dio informacijskog sustava gospodarenja otpadom.  Za potrebe evidencije podataka o lokacijama odbačenog otpada kreirane su web i mobilna aplikacija kao sastavna komponenta informacijskog sustava gospodarenja otpadom. Sustav je dostupan široj javnosti, a aplikacija je namijenjena komunalnom redarstvu jedinice lokalne samouprave za unos, obradu i pregled lokacija odbačenog otpada koje su prijavili građani putem iste aplikacije.

Komunalno redarstvo jedinice lokalne samouprave je dužno ispitati svaku prijavu zaprimljenu putem ELOO sustava u primjerenom roku ne duljem od 8 dana

Prijavljivanje otpada

Građani su tako dobili mogućnost prijave lokacija odbačenog otpada kroz mrežnu stranicu  na način da lokaciju označe na karti, odaberu županiju i grad/općinu, opišu lokaciju i vrstu odbačenog otpada, te prilože fotografiju odbačenog otpada. Zaprimljena prijava prosljeđuje se komunalnim redarima zaduženima za lokaciju na kojoj je otpad prijavljen kako bi mogli obraditi prijavu.

Komunalno redarstvo jedinice lokalne samouprave je dužno ispitati svaku prijavu zaprimljenu putem ELOO sustava u primjerenom roku ne duljem od 8 dana od dana podnošenja prijave, te u roku od 8 dana od dana postupanja po prijavi upisati u aplikaciju status postupanja.

Info letak je dostupan OVDJE.

 

Na stranici je moguće pregledati lokacije otpada, opis te fotografije odlagališta

 

Provedba projekta

Nadalje, uvođenjem sustava poboljšat će se nadzor nad okolišem budući da je omogućen pregled podataka za područje cijele Republike Hrvatske od strane inspektora zaštite okoliša, djelatnika u županijama, ministarstvima i ostalim nadležnim tijelima. ELOO sustav bio je dostupan za rad u testnom obliku od listopada 2019.godine, te je od tada do listopada 2020. evidentirano preko 540 prijava lokacija odbačenog otpada od strane građana.

Provedba obveza vezano za uklanjanje odbačenog otpada propisana je člankom 36. Zakona o održivom gospodarenju otpada (NN 94/13, 73/17, 14/19), a nalaže se provedba mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada te mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš što uključuje i uklanjanje naplavljenog morskog otpada. Navedene mjere uključuju uspostavu sustava zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada, evidentiranja godišnjih nadzora te drugih mjera vezanih za navedene lokacije.

 

 

__________

Izvori: eloo.haop.hr , boljipropisi.hr

Naslovne fotografije: unsplash.com ; gospodarstvo.gov.hr