EUROPSKA KOMISIJA – Nova Europska Agenda za kulturu

Objavio: Maja Jurišić - 12.06.2018.

Europska agenda za kulturu donešena je s ciljem iskorištavanja punog potencijala kulture kako bi pomogli izgraditi uključiviju i pravedniju zajednicu, podržavajući inovativnost, kreativnost te održive poslove i sveopći rast. Za ovaj plan Ahenda ima 3 strateška cilja:

  • socijalna dimezija – iskorištavanje snage kulture i kulturne raznolikosti za socijalnu koheziju i dobrobit zajednice
  • ekonomska dimenzija – poticanje kreativnosti, temeljeno na kulturi, u edukativnim i inovativnim aktivnostima te stvaranje novih poslova i poticanje razvoja
  • vanjska dimenzija – jačanje međunarodnih odnosa u području kulture

Platforma za Kulturnu Diplomaciju konkretno je zainteresirana za razvoj trećeg strateškog cilja nove Agende. Za razvoj kulture i jačanje Europskih vanjskih odnosa u narednih nekoliko godina, Komisija će osobito obratiti pozornost na:

  • Promociju kulturnih i kreativnih sektora na Zapadnom Balkanu
  • Razmotriti pokretanje treće faze programa Partnerstva u kulturi na Istoku te jačanje civilnog društva kroz projekte u kulturi u Mediteranskim zemljama
  • Objaviti Akcijski Plan za razvoj Europskih kuća Kulture u partnerskim državama
  • Jačanje dijaloga o kulturi sa Kinom i otvaranje novog dijaloga s Japanom
  • Implamentacija jedanaestog Europskog Razvojnog Fonda “Intra-ACP culture programme” za Afričke, Karipske i Pacifičke zemlje.
  • Razvoj strategija za suradnju u kulturi na regionalnim razinama, počevši sa Zapadnim Balkanom, regijom Srednjeg Istoka i Sjeverne Afrike te Latinske Amerike…

Komisija poziva zemlje članice da surađuju u razvoju zajedničkih aktivnosti sa Koisijom te njihovim službenim predstavnicima i službama

Cjelokupni tekst nove Europske Agende za Kulturu možete pročitati na engleskom jeziku ovdje.

__________

Pokret otoka

Foto: Pixabay