JAVNI NATJEČAJ – Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

JAVNI NATJEČAJ – Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Objavio: Andrea Beader - 08.12.2020.

Bavite li se poljoprivredom ili zaštitom okoliša, a htjeli biste izgraditi terasastu parcelu ili suhozid, zasaditi živicu, ukloniti biljke čije širenje štetno utječe na okoliš, kupiti električnog pastira ili psa tornjaka? EU će vam kroz natječaj pomoći u izgradnji suhozida, terasastih parcela ili kupnji psa tornjaka.

Ta vam se mogućnost sada pruža ulaganjem iz EU fondova, kroz natječaj koji je otvoren do 11. siječnja 2021. godine. Potpora može iznositi do sto posto vrijednosti ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno po projektu (u kunskoj protuvrijednosti) od 400 do 150.000 eura.

Riječ je o natječaju koji je objavila Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APRRR), a prijave su moguće od 9. studenoga 2020. do 12 sati 11. 2021. godine. Na raspolaganju je 50 milijuna kuna.

– Nakon što je prethodno poništila dva natječaja, Agencija za plaćanja je početkom listopada raspisala treći (u provedbi u stvari prvi) natječaj za provedbu tipa operacije 4.4.1. „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“ koji nudi mogućnost ostvarivanja izdašnih potpora za ulaganja koja su mnogi već dugi čekali – kazuje dr. sc. Marin Kukoč, dipl. ing. agr., vlasnik tvrtke “Spartium Consulting” koji se bavi savjetovanjem iz područja u ruralnog razvoja u Hrvatskoj, a radi i u zemljama regije kao konzultant u pripremi administracije za provedbu mjera IPARD II programa.

 

Na ovaj natječaj mogu se javiti

 • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika,
 • javne ustanove i tijela (osim jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave),
 • javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode, te udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode.

Govoreći o ulaganjima koja su u Dalmaciji najzanimljivija, dr. Kukoč pojašnjava kako ulaganje u građenje terasastih parcela podrazumijeva podizanje terasa na zemljištu koje je već terasirano ili na novoiskrčenom zemljištu. Time se površine na kojima je prevladavala makija i nisko raslinje, a koje su pogodne za poljoprivrednu proizvodnju mogu ovoga puta uz pomoć EU sredstava privesti svrsi.

– Ovakvo ulaganje treba biti izvedeno u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, a koji definira kako je ovakvo ulaganje moguće izvoditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta, uz uvjet da je potporni zid visine do 1 metra mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu. Ukoliko će njegova visina biti iznad 1 metra, nije potrebna građevinska dozvola, ali je potreban glavni projekt – kaže dr. Kukoč.

 

Potpore

Radovi na izvođenju terasastih parcela financiraju se sa 417,17 kn po dužnom metru terase, a taj se iznos može znatno i povisiti ovisno o nagibu terena ili ako je ulaganje na otocima koji nemaju javnu brodsku vezu.

Potpora za rekonstrukciju postojećih i/ili izgradnju novog suhozida iznosi 739,98 kn po metru kubnom suhozida, uz identična uvećanja kao i kod terasastih terena.

Za ulaganje u sadnju živica predviđen je najviši iznos potpore od 120,23 kuna po metru. Propisane su zavičajne biljne vrste poput: pasje ruže (Rosa canina), graba (Carpinus betulus), crne bazge (Sambucus nigra), drijenka (Cornus mas), svibovine (Cornus sanguinea), trnine (Prunus spinosa), divlje trešnje (Prunus avium) i dr.

Potporu je moguće dobiti i za uklanjanje invazivnih strana vrsta za koje je utvrđeno da njihovo unošenje ili širenje ugrožava ili štetno utječe na bioraznolikost i okoliš. To su pajasen, amorfa ili čivitnjača, japanski dvornik, sahalinski dvornik i hibridni dvornik, te bagrem.

Za kupnju električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri potpora iznosi 48,15 kuna po metru i na otocima 56,99 kuna po metru. Što se tiče broja pastirskih pasa tornjaka za koji se može zatražiti potpora, to ovisi o veličini stada kojeg korisnik posjeduje, a najviše se može dobiti 3500 kuna po jednom psu.

Visina potpore za obnovu lokve bez obnove suhozida iznosi 129,10 kuna po metru četvornom dok se za lokve s obnovom suhozida troškovi uvećavaju za 382,48 kuna po metru zida.

Iako se čini da vremena do kraja natječaja, 11. siječnja još ima dovoljno, iz razgovora s konzultantima doznajemo kako u određenim situacijama ishođenje svih potrebnih dokumenata traje i po nekoliko mjeseci, pa se slažu kako bi ovaj natječaj, a pogotovo s obzirom na činjenicu da je prvi, svakako trebalo produžiti za još nekoliko mjeseci.

 

Evo na što se sve odnose potpore

 • Ulaganje u građenje terasastih parcela
 • Ulaganje u građenje (vanjskih) suhozida (rekonstrukcija postojećeg suhozida i/ili izgradnja novog suhozida)
 • Ulaganje u sadnju živica
 • Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi
 • Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka
 • Kupnja autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u područjima rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka
 • Izgradnja novih (jednostavnih) nastambi za stoku u području rasprostranjenosti velikih zvijeri
 • Obnova staništa važnih za očuvanje bioraznolikosti
 • Ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke
 • Kupnja poljoprivrednog zemljišta za realizaciju projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, odnosno ulaganja (bez općih troškova)

Konzultanti i arhitekti

Uz konzultanta koji u suradnji s potencijalnim korisnikom određuje prihvatljivost projekta za prijavu, provjerava prihvatljivost s obzirom na organizacijski oblik, lokaciju ulaganja, ishoduje potrebna uvjerenja vezana uz prihvatljivost ulaganja za ekološku mrežu, odnosno prati korisnika od trenutka prijave do trenutka konačne isplate sredstava za provedena ulaganja, ključnu ulogu ima i arhitekt, posebno kada se govori u ulaganjima u suhozide, nastambe za sklanjanje stoke ili terasaste parcele.

Njihova je uloga, ovisno o vrsti ulaganja, izraditi projektnu dokumentaciju. U nekim slučajevima, ovisno o visini suhozida ili potpornog zida terasi, bit će dovoljno izraditi Idejno rješenje, dok je ponekad potreban i složeniji Glavni projekt.

 

 

__________

Izvor: www.slobodnadalmacija.hr

Naslovna fotografija: pixabay.com