JAVNI NATJEČAJ – Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

JAVNI NATJEČAJ – Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Objavio: Andrea Beader - 13.11.2020.

Otvoren natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša ovezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.

.

ALOKACIJA SREDSTAVA: 50.000.000,00 HRK

IZNOS POTPORE: 400,00 – 150.000,00 EUR

INTENZITET POTPORE: 100%

 

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena

.

Prihvatljivi prijavitelji

– poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika

– javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili

– udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom

 

Prihvatljive aktivnosti

1. ulaganje u građenje terasastih parcela i/ili (vanjskih) suhozida – Provodi se na području gdje su terasaste parcele ili suhozidi tradicionalno prisutni (Dubrovačko – neretvanska, Istarska, Ličko – senjska, Splitsko -dalmatinska, Šibensko -kninska, Primorsko – goranska i Zadarska županija).

2. ulaganje u kupnju električnog pastira s pripadajućom opremom i/ili autohtonog pastirskog psa (tornjaka) u svrhu uzgoja/držanja stoke/pčelinjih zajednica – Provodi se isključivo na području rasprostranjenosti velikih zvijeri!

3. ulaganje u sadnju živica

4. uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi

5. izgradnja novih (jednostavnih) nastamba za stoku – Provodi se isključivo na području rasprostranjenosti velikih zvijeri!

6. ulaganje u obnovu zapuštenih lokvi za napajanje stoke

7. kupnja poljoprivrednog zemljišta

8. konzultantski troškovi izrade prijave na natječaj

 

Vrijeme zaprimanja prijava je od 9. studenog 2020. godine od 12:00 sati do 11. siječnja 2021. godine do 12:00 sati

Za više informacija posjetite stranicu na poveznici.

 

__________

Izvor: novi-projekt.com

Naslovna fotografija: unsplash.com