NATJEČAJ – LAG Škoji daje prve potpore za razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava

Objavio: Maja Jurišić - 06.06.2018.

Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području „LAG-a Škoji“.

Natječajem je obuhvaćeno područje LAG-a Škoji, točnije općine Jelsa i Sućuraj na Hvaru, općina Šolta te gradovi Hvar, Stari Grad, Komiža i Vis.

 

SVRHA NATJEČAJA

Opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava temelji se na potrebi za restrukturiranjem i povećanjem dodane vrijednosti. Ova operacija pruža pomoć malim potencijalno održivim farmama koje su orijentirane na tržišnu proizvodnju u skladu sa zahtjevima koje postavlja tržište, ali im nedostaju glavni resursi. Na taj način će se pomoći takvim gospodarstvima u prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju da postanu gospodarski održivi, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.

 

TKO MOŽE SUDJELOVATI?

Kako bi se ispunili uvjeti prihvatljivosti, nositelj projekta mora biti:

 • upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
 • mikro ili malo poduzeće
 • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
 1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
 2. obrt
 3. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Nositelj projekta je obvezan provedbu aktivnosti navedenih u poslovnom planu započeti u roku od devet (9) mjeseci od datuma donošenja odluke o odabiru projekta, a završiti iste i ostvariti cilj projekta u roku od tri (3) godineod datuma donošenja odluke o odabiru projekta. Sve aktivnosti u poslovnom planu moraju biti provedene kako bi nositelj projekta ostvario javnu potporu.

 1. Kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 2. Kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga II. ovog natječaja osim proizvoda ribarstva
 3. Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 4. Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 5. Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 6. Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 7. Građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 8. Stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz priloga II. ovog natječaja osim proizvoda ribarstva
 9. Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

NAPOMENA: Prihvatljive aktivnosti iz točke 8. i 9. ove liste ne mogu se prikazati kao jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu.

Detaljnije informacije o uvjetima natječaja i natječajnoj dokumentaciji pronašite na LINKU. Ukoliko vam je potrebna pomoć oko projektnih aplikacija kontaktirajte nas na mail: pokret.otoka@gmail.com

__________

Izvor: LAG Škoji

Foto: Andrijano Nigoević