Najava Javnog poziva za kupnju električnih vozila

Objavio: Ana Marija Jakas - 22.03.2019.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavio je novi Javni poziv za kupnju električnih vozila koji će 3. travnja i službeno objaviti u Narodnim novinama.

Nakon što je prošle godine u samo par sati građanima dodijeljeno 12 milijuna kuna za kupnju električnih vozila, pokazalo se da postoji velika zainteresiranost građana za korištenjem motornih vozila koja su pogonjena električnom energijom.

Službeno otvaranje Javnog poziva kreće 3. travnja. Sva potrebna dokumentacija se može istog dana od 9 sati poslati preporučenom poštom ili dostaviti u prijamni ured Fonda.

Sufinancira se kupnja samo novih motorna vozila koja u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nisu bila registrirana, a u slučaju električnog bicikla da nije ranije bilo korišteno.

Na poveznici se može pronaći više informacija o samom Javnom pozivu te Prijavni obrazac kao i Upute o pri prijavi.

Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu njihovog zaprimanja, uz naznaku da se zahtjevi koji stignu prije navedenog roka neće uvažavati.

Svi koji dostave potpunu dokumentaciju u okvirima raspoloživog budžeta od 17 milijuna kuna dobiti će ugovor o sufinanciranju kupnje električnog vozila koji moraju realizirati u roku od godinu dana.

________

Autor: Ana Marija Jakas

Photo: Pixabay