MLJET – Predstavljanje koralja u Galeriji “Stara skula”

Objavio: Maja Jurišić - 13.08.2018.

Proteklog petka u Galeriji ‘Stara skula’ u Goveđarima izv. prof. dr. sc. Petar Kružić, mag. biol. sa Zoologijskog zavoda Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održao je zanimljivo predavanje ‘Koralji Nacionalnog parka Mljet’.

Ovim putem široj se javnosti ukazalo na važnost višegodišnjih istraživanja koralja Nacionalnog parka Mljet te istraživanja njihove ekologije i utjecaja globalnih klimatskih promjena na stanje njihovih populacija u NP Mljet.

Kroz vrlo zanimljivu prezentaciju predstavljena je većina vrsta koralja zabilježenih na području NP Mljet, s naglaskom na 38 ugroženih vrsta te pet strogo zaštićenih vrsta u Hrvatskoj, a posebno na kolonijalni busenasti koralj Cladocora caespitosa, koji zbog specifičnih uvjeta na ovom području, u mljetskom Velikom jezeru gradi najveći greben te vrste koralja na svijetu.

Cilj je višegodišnjih istraživanja popisati sve vrste koralja Nacionalnog parka Mljet te istražiti njihovu ekologiju i utjecaj globalnih klimatskih promjena na stanje populacija koralja u NP Mljet. Posebna je pažnja posvećena vrstama značajnima u zaštiti prirode.

Na području NP Mljet zabilježeno je 56 vrsta koralja, od kojih je 38 ugroženih vrsta te pet strogo zaštićenih vrsta u Hrvatskoj.

Jedna vrsta (crveni koralj) nalazi se i na Dodatku V Direktive o staništima EU (EU Habitats Directive), na osnovu koje se određuju Natura 2000 Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove, kao što je i HR5000037 Nacionalni park Mljet.

Zabilježene vrste koralja predstavljaju oko 50 % dosad zabilježenih vrsta koralja u Jadranskom moru. Osam vrsta koralja pronađeno je prvi puta u Jadranskom moru, dok se jedanaest vrsta smatra endemima Sredozemnog mora, kao što je i kolonijalni busenasti koralj Cladocora caespitosa. Zbog specifičnih uvjeta na ovom području, u mljetskom Velikom jezeru nalazi se najveći greben te vrste koralja na svijetu.

Pet vrsta koralja prepoznato je kao bitne za Park te se dugi niz godina provodi sustavno praćenje dinamike njihovih populacija. Vrste koje su prepoznate kao bitne za Park su: busenasti koralj Cladocora caespitosa, hvarski koralj Madracis pharensis, široka čaška Balanophyllia europaea, žuta čaška Leptosammia pruvoti te crveni koralj Corallium rubrum.

__________

Autor: Aleksandar Popijač

Izvor: DuList

Foto: D. Meštrović, NP Mljet

Tagovi: