Ministarstvo poljoprivrede zadalo rok za prijavu hrvatske ribolovne flote

Objavio: Pokret Otoka - 07.01.2019.

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede provodi prikupljanje društveno-gospodarskih podataka o ribolovnoj floti Republike Hrvatske za 2017. godinu i poziva na dostavu podataka.

Sukladno članku 49. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“ br. 62/17) te Nacionalnom planu prikupljanja podataka u ribarstvu Republike Hrvatske, Uprava ribarstva provodi prikupljanje društveno-gospodarskih podataka o ribolovnoj floti Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Sukladno članku 50. stavku 1. Zakona dostava društveno-gospodarskih podataka obvezna je za sve fizičke i pravne osobe iz članka 6. stavka 2. Zakona.Molimo Vas da podatke na ispunjenim obrascima sukladno uputama iz Priloga I. dostavite Upravi ribarstva najkasnije do 1. veljače 2019. godine, na jednu od sljedećih adresa:

 

  1. elektronička pošta: ekop@mps.hr,
  2. poštanska adresa: Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagrebs naznakom “EKONOMSKO PRIKUPLJANJE”, ili
  3. faksirajte na broj 01/6443-200.

Za sva dodatna tumačenja u svezi s ispunjavanjem obrasca i tumačenja uputa obratite se na adresu elektroničke pošte ekop@mps.hr ili na brojeve telefona 01/6443-177 i01/6443-221. Ističemo da su prikupljeni podaci povjerljivi te će se koristiti isključivo radi izrade skupnih statističkih izvještaja o sektoru ribarstva, stoji u pozivu Uprave ribarstva.

Poziv na dostavu podataka
Obrasci za dostavu podataka
Upute za ispunjavanje obrazaca

_______
Izvor: morski.hr
Naslovna fotografija: Andrina Luić