LOŠINJ – Projekt ACT4LITTER

Objavio: Pokret Otoka - 20.10.2017.

Andrea Borić i Jelena Basta sudjelovale su na prvom sastanku pridruženih partnera projekta ACT4LITTER u Barceloni.

Projekt ACT4LITTER financiran je od strane Europske unije putem poziva Interreg Medditerranean s ciljem osmišljavanja rješenja za problem krutog otpada u moru, s posebnim naglaskom na zaštićena područja mora u Sredozemlju. U projektu uz 4 partnerske organizacije sudjeluju još 22 pridružene organizacije iz Španjolske, Italije, Francuske, Grčke, Cipra, Albanije, Belgije, Slovenije, Crne Gore i Hrvatske, među kojima je i Institut Plavi svijet.

IZVOR : blueworldinstitute

INTERREG MEDITERRANEAN 2014. – 2020.

Program transnacionalne suradnje INTERREG MEDITERRANEAN 2014. – 2020. promiče suradnju i razmjenu iskustava među partnerima. U programu sudjeluje trinaest država mediteranskog područja. 
Do 2020. godine državama sudionicama će na raspolaganju biti 265 milijuna eura (ERDF+IPA+co-financing) za transnacionalnu suradnju s ciljem jačanja kapaciteta za pametan i održiv rast, poticanja ekonomije s niskom razinom ugljika, razvoja energetske uč

inkovitosti, zaštite i promicanja prirodnih i kulturnih resursa Mediteranskog područja te razvoja multilateralnih institucionalnih okvira kako bi se zajedničkim rješenjima odgovorilo na zajedničke izazove.

Institut Plavi svijet

Institut Plavi svijet kroz svoja tri programa – znanstveno istraživački, edukacijski i program zaštite – provodi više projekata s ciljem prikupljanja informacija o životu ugroženih morskih organizama (prije svega morskih sisavaca i morskih kornjača), obrazovanja javnosti i raznih interesnih skupina. time želimo doprinijeti očuvanju morskog okoliša. Također, cilj n

am je multidisciplinarnim pristupom i suradnjom poduprijeti održivi razvoj otočnih, lokalnih zajednica……

Izvor : www.plavi-svijet.org

FOTO : blueworldinstitute